OPH: KÄYTTÄYTYMISEN HAASTEIDEN KOHTAAMINEN VARHAISKASVATUKSESSA JA KOULUSSA (2 op), 22.2. – 15.4.2021 verkkoluentotallenne (KOULUTUS TÄYNNÄ)

Koulutusryhmä on täynnä ja ilmoittautuminen on päättynyt.

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
– Haastava käyttäytyminen, sen ennaltaehkäisy ja muokkaaminen.
– Mitä haastava käyttäytyminen on? Miten sitä analysoidaan?
– Mitkä ovat käyttäytymisen syitä? Miten haastavaa käyttäytymistä ennaltaehkäistään? Miten käyttäytymiseen vaikutetaan?
– Käytännön keinoja ja pohdintaa omaan työhön liittyen (osallistujien omat caset)

Koulutuksessa keskitytään myös omien case-oppilaiden asioiden käsittelyyn erityisesti haastavan käyttäytymisen näkökulmasta.
Valmistaudu miettimällä valmiiksi kenen lapsen asioita haluaisit nimettömänä ilman tunnistetietoja pohtia koulutukseen sisältyvässä oppimistehtävässä.
Koulutus sisältää neljä noin 1-2 tunnin luentotallennetta sekä oppimistehtävän.

KOULUTTAJAT
Päivi Norvapalo, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.
Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutusryhmä on täynnä ja ilmoittautuminen on päättynyt.