OPH: Keinoja kiusaamisen ehkäisemiseen koulussa (1 op), 16.11.2022 Jyväskylä

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa! 

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Jyväskylä (tarkempia tietoja koulutuspaikasta lähetään osallistujille noin kahta viikkoa ennen koulutusta)

KOHDERYHMÄT
Koulun henkilöstö ja oppilashuolto

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen koulussa sekä kiusaamiseen puuttuminen

  • Miksi hyvinvointitaitoja?
  • tunne- ja vuorovaikutustaidot osana hyvinvointitaitoja
  • hyvinvointitaitojen vahvistaminen
  • hyvinvointitaitojen merkitys osana yhteisöllisyyden vahvistamista ja kiusaamisen ehkäisyä
  • omien ennakkotehtävien edelleen kehittelyä

Koulutus sisältää ennakkotehtävän, joka on suunnitelma siitä, kuinka aikoo vahvistaa hyvinvointia omassa luokassaan/ryhmässään/työyhteisössään. Näiden ennakkotehtävien vastauksia käydään läpi koulutuksessa, jossa osallistujat saavat lisämateriaalia ja välineitä “parastella” suunnitelmiaan nähden niiden merkityksen laajemmin osana työyhteisön hyvinvoinnin lisäämistä ja kiusaamisen ehkäisyä. Itse koulutus sisältää yhden päivän ( 6 x 45min) lähiopetusta.

ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutuspäivä alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 15.00

KOULUTTAJAT
Sanna Vallenius, ohjaava opettaja, eo, KM, opo, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Sari Kellokumpu, koulukuraattori, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa  ja koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Valitse maakunta pudotusvalikosta
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän