OPH: Keinoja matikan taitojen tukemiseen (2 op) 17.1 ja 25.4.2023 Lahti

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Lahti, koulutuspaikan tarkemmat tiedot lähetetään ilmoittautuneille noin kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.

KOHDERYHMÄT
Yläkoulussa ja toisella-asteella ammatillisissa opinnoissa työskentelevät opettajat, erityisopettajat ja koulupsykologit, joilla on perustiedot matematiikan taitojen kehityksestä ja niihin liittyvistä pulmista

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT
Matematiikan oppimisvaikeudet ja arviointi sekä tukitoimien suunnittelu ja tuen vaikuttavuuden arviointi. Lisäksi koulutukseen sisältyy tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta käytännössä. Koulutukseen sisältyy kaksi lähiopetuspäivää sekä tapaustyöskentelyä lähiopetuspäivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ilmoittautumisen yhteydessä oppilaan, jolle suunnittelevat ja toteuttavat laskemiseen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana. Osallistujat saavat tarkemman ohjeistuksen oman tapauskuvauksen kirjoittamiseen ilmoittautumisen jälkeen. Koulutus sisältää kaksi koulutuspäivää, ennakkotehtävän sekä oppilaan tuen suunnittelun, toteutuksen ja vaikuttavuuden seurannan. Koulutuspäivien välillä on mahdollista saada ohjausta oman tapauskuvauksen työstämiseen verkon välityksellä.

KOULUTTAJA
Tuire Koponen, apulaisprofessori, neuropsykologian erikoispsykologi, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen ja psykologian tiedekunta

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.
Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Voit ilmoittautua koulutukseen olevalla lomakkeella. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän