OPH: Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen (3 op) 14.2., 21.3. ja 2.4.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

Ilmoittaudu varasijalle koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Webinaari (tarkemmat tiedot lähetetään ilmoittautuneille noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua)

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen ja alakoulun opettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

  • Kielen kehityksen vaiheet/ kehityksellinen kielihäiriö
  • Miten kielihäiriö näkyy? esimerkkejä ja avauksia
  • Huolen herääminen ja mitä sitten tehdään
  • Lukivalmiudet, työkaluja ja välineitä
  • Vinkit kontaktiin, kommunikaatioon: punaisen langan löytyminen lapsesta
  • Vinkit opetustilanteisiin: käsitekartat, kuvien käyttö, käsitteiden aukaiseminen, tehtävätyypit, tehtävätyyppien harkinta: selkeä struktuuri
  • Vaihtoehtoiset menetelmät ja tukikeinot: kuvat, viittomat, jne.
  • Ymmärrys puuttuu – kenen ongelma se on? tapausten kuvaus

Koulutukseen sisältyvässä tehtävässä kuvataan arjessa jo käytössä olevia vuorovaikutusta tukevia asioita ja esitellään se toisille viimeisellä koulutuskerralla.

Koulutus sisältää kolme koulutuspäivää (yhden päivän kesto 6x45min) sekä oppimistehtävän.

KOULUTTAJA
Tiina Heikkinen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Riina Niutanen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUSPÄIVIEN AIKATAULU
Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Mahdollisista matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutusryhmä on täynnä, mutta voit ilmoittautua varasijalle alla olevalla lomakkeella.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän