OPH: Lapsen matkalla puhujasta lukijaksi mukana kulkee onnistumisen riemu ja kohdennettu tuki (1 op) 8.2.2023 Tampere

Ilmoittaudu koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Tampere, koulutuspaikan tiedot tarkentuvat myöhemmin.

KOHDERYHMÄT
Luokanopettajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

  • Lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen keskeiset taustatekijät sekä niiden vaikutus luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen
  • Luku- ja kirjoitustaidon oppiminen ja opettamisen menetelmät esi- ja alkuopetuksessa
  • Lukemisen ja kirjoittamisen tukemisen monet muodot esi- ja alkuopetuksessa

Opintokokonaisuus sisältää vankan tieteellisen teoriataustan lisäksi myös käytännön esimerkkejä ja harjoitteita, joita opettaja voi hyödyntää työssään esi- ja alkuopetuksessa.

Ennakkotehtävä: Pohdi lapsen siirtymistä puhutusta kielestä kirjoitettuun kieleen joko omaa kokemustasi muistellen tai oman oppilaasi tarina kertoen:
Mitä tekijöitä kykenet erittelemään prosessissa?
Mitkä tekijät tukivat onnistumista tai mitkä tekijät hidastivat oppimista?

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Koulutukseen sisältyy yksi koulutuspäivä (6 x 45 min) sekä ennakkotehtävä. Koulutus toteutetaan lähikoulutuksena Tampereella

KOULUTTAJAT
KT, dosentti, luokan- ja erityisopettaja Sirpa Eskelä-Haapanen ja KM, luokan- ja erityisopettaja Pia Vataja

Lisätietoa kouluttajista: https://koju.nmi.fi/kouluttajat/

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Mahdollisista matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

 

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän