OPH: Lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointi (5 op), 23.11., 9.12.2021, 26.1.2022 ja 11.2.2022 webinaari

Koulutuksen päivät ovat muuttuneet, ensimmäinen webinaaripäivä on 23.11.

Kuvaus

KOHDERYHMÄ
Opettajat, erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaajat, terapeutit ja psykologit, joilla on riittävä suomalaisen viittomakielen taito lasten viittomakielen kehityksen arvioinnin toteuttamiseen

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutus antaa pätevyyden lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointiin VIKKE-hankkeessa kehitettyjen arviointimenetelmien avulla. Koulutuksessa käsitellään kielitaidon arviointia, viittomakieltä omaksuvien lasten kielen omaksumista ja kehitystä sekä tutustutaan viiteen lasten suomalaista viittomakielen kehitystä arvioivaan materiaaliin. Koulutukseen sisältyy luento-opetusta ja työpajatyöskentelyä yhteensä 30 h sekä suomalaisen viittomakielen kehityksen arvioinnin toteuttamista käytännössä.

Koulutukseen sisältyy 4 webinaaripäivää sekä suomalaisen viittomakielen kehityksen arvioinnin toteuttamista käytännössä opetuspäivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ennen koulutuksen alkua lapsen, joka on vähintään 4-vuotias ja jonka kanssa harjoittelevat suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointimateriaalin käyttöä ja näin arvioivat hänen suomalaisen viittomakielen kehitystä. Lähiopetuspäivien välillä on mahdollista saada yksilöllistä ohjausta valitsemansa lapsen arvioinnin toteutuksessa sekä saatujen tulosten tulkinnassa.

Koulutus toteutetaan webinaareina. Päivien aikataulu on 9-15

KOULUTTAJA
Laura Kanto, FT, puheterapeutti, tutkijatohtori, projektinvetäjä, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Mahdollisista matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet. Koulutus sisältää ennakkotehtävän ja oppimistehtävän.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 18 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta otamme ilmoittautumisia vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
valitse maakunta pudotusvalikosta