OPH: Lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen tukeminen lapsen arjessa, päiväkodissa ja koulussa (5 op), webinaari syksyllä 2022

Kuvaus

Webinaari, koulutuspäivien kesto klo 9-15.

KOHDERYHMÄ
Viittomakieltä omaksuvien lasten parissa työskentelevät eri alojen ammattilaiset kuten opettajat, erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaajat, avustajat, terapeutit, psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Uusi lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen tukemiseen suunnattu opetusmateriaali on suunniteltu ja rakennettu VIKKE-hankkeessa tukemaan lasten ja perheiden suomalaisen viittomakielen kehitystä. Materiaalissa olevien tietopaketin ja pelillisten harjoitusten avulla voidaan tutustuttaa lapsi ja vanhemmat suomalaisen viittomakielen rakenteeseen sekä viittomistoon. Materiaali sisältään viittomistoon ja suomalaisen viittomakielen rakenteeseen liittyviä monipuolisia harjoituksia ja pelejä, joita lapsi voi toteuttaa itsenäisesti tai yhdessä koko perheen kanssa opettajan tai kuntouttajan johdolla. Materiaalia voidaan hyödyntää osana suomalaisen viittomakielen äidinkielen opetusta, perheille suunnattua suomalaisen viittomakielen perheopetusta tai viittomakielisen lapsen kielellistä kuntoutusta.

Koulutuksessa perehdytään lasten viittomakielen omaksumiseen ja kehitykseen, viittomakielen harjoitusmateriaalin sisältöön sekä materiaalin hyödyntämiseen osana lapsen ja perheen suomalaisen viittomakielen kehityksen tukemista. Koulutukseen sisältyy kolme lähiopetuspäivää sekä viittomakielen kuntoutusmallin toteuttamista käytännössä lähiopetuspäivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ennen koulutuksen alkua lapsen tai perheen, jonka kanssa harjoittelevat käytännössä viittomakielisen kuntoutusmallin tarjoamien harjoitusten hyödyntämistä osana viittomakielen opetusta tai kielellistä kuntoutusta. Lähiopetuspäivien välillä on mahdollista saada yksilöllistä ohjausta valitsemansa lapsen tai perheen harjoitusten toteutuksessa.

KOULUTTAJA
Laura Kanto, FT, puheterapeutti, tutkijatohtori, projektinvetäjä, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Mahdollisista matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet. Koulutus sisältää ennakkotehtävän ja oppimistehtävän.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 18 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen ilmoittautuminen avautuu keväällä 2022.