OPH: Lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen tukeminen lapsen arjessa, päiväkodissa ja koulussa (5 op) webinaari 11.10., 2.11., 23.11. ja 29.11.2022

Kuvaus

Webinaari, koulutuspäivien kesto klo 9-15. Ryhmäkeskustelut 23.11. klo 9.30-16 välillä, (9.30-11.30. 12-14 tai 14-16) 2h/ryhmä, ajankohta sovittaan koulutuksen aikana

KOHDERYHMÄ
Viittomakieltä omaksuvien lasten parissa työskentelevät eri alojen ammattilaiset kuten opettajat, erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaajat, avustajat, koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Uusi lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen tukemiseen suunnattu verkkopohjainen harjoitusmateriaali on suunniteltu ja rakennettu VIKKE-hankkeessa tukemaan lasten ja perheiden suomalaisen viittomakielen kehitystä. Materiaalissa olevien tehtävien ja pelillisten harjoitusten avulla voidaan tutustuttaa lapsi ja vanhemmat suomalaisen viittomakielen rakenteeseen sekä viittomistoon. Materiaali sisältään viittomistoon ja suomalaisen viittomakielen rakenteeseen liittyviä monipuolisia harjoituksia ja pelejä, joita lapsi voi toteuttaa itsenäisesti tai yhdessä koko ryhmän tai perheen kanssa opettajan tai kuntouttajan johdolla. Materiaalia voidaan hyödyntää osana suomalaisen viittomakielen äidinkielen opetusta, perheille suunnattua suomalaisen viittomakielen perheopetusta tai viittomakielisen lapsen kielellistä kuntoutusta.

Koulutuksessa perehdytään lasten viittomakielen omaksumiseen ja kehitykseen, viittomakielen harjoitusmateriaalin sisältöön sekä materiaalin hyödyntämiseen osana lapsen ja perheen suomalaisen viittomakielen kehityksen tukemista. Koulutukseen sisältyy kolme lähiopetuspäivää. Lähiopetuspäivien välillä osallistujat tutustuvat itsenäisesti harjoitusmateriaaliin sekä materiaalin käyttöön osana viittomakielen opetusta. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ennen koulutuksen alkua lapsen tai perheen, jonka kanssa kokeilevat käytännössä harjoitusmateriaalin hyödyntämistä osana viittomakielen opetusta tai kielellistä kuntoutusta. Koulutuksessa pohditaan myös yhteisesti erilaisia keinoja lasten viittomakielen kehityksen tukemiseen.

KOULUTTAJA
Laura Kanto, FT, puheterapeutti, tutkijatohtori, projektinvetäjä, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Mahdollisista matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet. Koulutus sisältää ennakkotehtävän ja oppimistehtävän.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 18 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.