OPH: LEIKITÄÄN JA KESKITYTÄÄN – Ylivilkkaiden lasten ja perheiden tukeminen varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon yhteistyönä (3 op), 24.9.2021 webinaari ja 14.1.2022 Helsinki

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Koulutus järjestetään kuudelle tiimeille. Tiimi muodostuu varhaiskasvattajasta sekä psykologista. Osallistujilta edellytetään sitoutumista Leikitään ja keskitytään -ryhmän toteuttamiseen koulutuksen aikana viikoilla 43–50. LeKe -ryhmät ovat enimmillään viiden hengen ryhmiä, jotka voidaan toteuttaa terveysturvallisesti.

1) Löydä siis vähintään yksi työtoveri (katso yllä), jotka sitoutuu koulutukseen sekä Leikitään ja keskitytään -ryhmän toteuttamiseen koulutuksen aikana. Jos olet varhaiskasvatuksen opettaja etsi itsellesi psykologi, jos olet psykologi etsi itsellesi varhaiskasvatuksen opettaja.

2) ilmoittaudu mukaan koulutukseen. Jokaisen tiimin jäsenen tulee täyttää ilmoittautumislomake.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Leikitään ja keskitytään (LeKe) -interventio on tarkoitettu matalan kynnyksen ohjausmenetelmäksi 3–5-vuotiaille lapsille, joilla on ylivilkkautta ja keskittymisen vaikeuksista. LeKe-interventiossa vanhempia ohjataan tukemaan lapsensa itsesäätelyä arjessa yhteisten leikkien ja pelien kautta. Interventio kestää 8 viikkoa ja sisältää erilliset ryhmät vanhemmille ja lapsille (yhteensä 6 tapaamista) sekä puhelinohjausta (2 kertaa). LeKe-interventio on tutkimuksissa todettu tehokkaaksi keinoksi vähentää lasten ylivilkkautta ja parantaa keskittymistä. Koulutukseen osallistuvat tiimit toteuttavat LeKe-intervention osanan omaa työtään. Koulutuksen tarkoitus on tukea lasten parissa työskentelevien ammattilaisten yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon rajapinnassa.

Leikitään ja keskitytään -toiminnassa perheet osallistuvat viikoittain ryhmätoimintaan kahdeksan viikon aikana. Ensimmäisten 5 viikon aikana järjestetään ryhmätapaamiset, joissa vanhemmat pääsevät kerran viikossa keskustelemaan ja saavat vinkkejä lapsen keskittymisen ohjaamiseen leikkien avulla. Samanaikaisesti lapset oppivat leikkejä omassa ryhmässään. Leikkejä jatketaan kotona päivittäin ja ne kirjataan leikkipäiväkirjaan. Ryhmätapaamisten jälkeen ryhmänohjaaja soittaa kotiin ja kyselee kuulumisia sekä antaa tarvittaessa lisäohjausta puhelimitse. Lopuksi kokoonnutaan vielä kerran vanhempien ja lasten omiin ryhmätapaamisiin.

Koulutuspäivä 1. (webinaari)

  • Toiminnanohjauksen käsitteet, kehittyminen ja teoriatausta
  • Miten toiminnanohjauksen vaikeudet näkyvät arjessa?
  • Leikki toiminnanohjauksen tukemisen välineenä
  • LeKe -intervention sisältö ja käytännön toteutus
  • Oman ryhmätoiminnan suunnitelma

Koulutuspäivä 2. (webinaari)

  • Tiimien ohjaus 1. LeKe-ryhmien toteutuminen ja kokemukset (2 tiimiä/ tapaaminen)
  • Tiimien ohjaus 2. LeKe-ryhmien toteutuminen ja kokemukset (2 tiimiä/ tapaaminen)

Koulutuspäivä 3. (Helsinki)

  • Vanhempien ja lasten ryhmistä saadut kokemukset
  • Varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon yhteistyö perheiden tukemisessa
  • LeKe-ryhmätoiminnan jatkaminen omassa työssä

KOULUTUKSEEN SISÄLTYVÄT MATERIAALI

 • Ohjaajien käsikirjat
 • Vanhempien työkirjat
 • Leikkikuvat
 • Leikkipäiväkirjat

KOULUTTAJAT

Liisa Klenberg, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi
Sini Teivaanmäki, PsM, psykologi
Päivi Moisio, KM, varhaiskasvatuksen opettajaa

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU

 • Koulutuspäivä 1. 24.9.2021 klo 9.00–15.00 (etäkoulutus)
 • Koulutuspäivä 2. ryhmien ohjaustapaamiset 2 x 2 tuntia, viikoilla 44–45 ja viikoilla 48–49 (etäkoulutus)
 • Koulutuspäivä 3. 14.1.2022 klo 10.00–16.00 Helsinki

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa tai  opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Mahdollisista matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat, oppilashuoltotyöryhmien jäsenet. Terveydenhuollon psykologien on mahdollista osallistua tähän koulutukseen. Heidän osallistumistaan ei raportoida OPHlle.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutukseen otetaan 18 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.