OPH: Lukemisen ja kirjoittamisen arviointi ja tukeminen perusopetuksessa (1 op) -verkkokoulutus 31.12.2024 asti

Ilmoittaudu mukaan sivun alalaidan lomakkeella.

Kuvaus

KOHDERYHMÄT:
perusopetuksen opettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat ja koulunkäynnin ohjaajat

VERKKOKOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA KOULUTTAJAT:

Lukemisen tukeminen alakoulussa (60min)
Kohderyhmä: alakoulun luokanopettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat ja koulunkäynnin ohjaajat
Lukemisen vaikeudet näyttäytyvät peruslukutaidon oppimisen sekä erityisesti  lukusujuvuuden ongelmina. Usein niiden taustalla on kielellisiä vaikeuksia. Luennolla perehdytään lukemisen tukemisen periaatteisiin sekä olemassa oleviin keinoihin, käytänteisiin ja materiaaleihin. Luennon aluksi käsitellään lyhyesti lukutaidon kehitystä ja lukemisvaikeuksien tunnistamista.
Luennoitsija: Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

Lukemisen ja kirjoittamisen arviointi alakoulussa: tunnistamisesta tukeen (60min)
Kohderyhmä: alakoulun luokanopettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat
Luennon alussa käsitellään lyhyesti tutkittua tietoa lukivaikeuksista ja niiden tunnistamisesta. Luennolla käydään läpi arvioinnin ja tuen suunnittelun periaatteita sekä alakouluun suunnattuja lukemisen ja kirjoittamisen arviointivälineitä. Luennolla esitellään myös koulujen käytänteeksi soveltuvaa toimintamallia, joka ohjaa tunnistamisesta tukeen.
Luennoitsija: Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, LUKINO-hankkeen vastaava tutkija, Niilo Mäki Instituutti

Katsaus lukutaitojen tehokkaisiin harjoitustapoihin (60 min)
Esityksessä esitellään näyttöön perustuvia tehokkaita menetelmiä harjoittaa oppilaiden lukusujuvuutta ja luetun ymmärtämistä motivoivilla tavoilla.
Luennoitsija: Hautala Jarkko, Kehityksellisen kognitiivisen psykologian dosentti, Niilo Mäki Instituutti

Lukuteatteri lukusujuvuuden kehittymisen tukena – Lukuteatterin esittely (45 min)
Perehdymme lukuteatteritoimintaan lukemisen kohdennetun tuen muotona. Lukuteatterissa lukemisen päämäärä on oppia tulkitsemaan ja ilmaisemaan näytelmätekstejä, mikä harjoittaa oppilaan luetun ymmärtämisen, lukusujuvuuden ja ilmaisevan ääneen lukemisen taitoja. Taitojen lisäksi lukuteatteri tukee oppimismotivaatiota tarjoamalla merkittävän oppimiskokemuksen tavoitteellisen ryhmätyöskentelyn ja itsensä ylittämisen muodossa. Nämä tekijät saattavat kohentaa oppilaan käsitystä itsestään oppijana ja lukijana ja parempaan oppimismotivaation pitkällä aikavälillä.
Luennoitsija: Enni Junttila, FM, draamakasvatuksen opettaja, aineenopettaja, Niilo Mäki Instituutti

Aikamatkalla – sujuvan lukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelma ( 45 min.) 
Luentotallenteessa esitellään ryhmässä toteutettavan Aikamatkalla – sujuvanlukemisen ja oikeinkirjoituksen harjoitusohjelman rakenne ja harjoitukset. Harjoitusohjelma soveltuu parhaiten 3-5-luokkalaisille lapsille.
Luennoitsija: Kultti-Lavikainen Nina, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, varhaiskasvatuksen opettaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, Oppimisen ja neuropsykiatrisen tuen yksikkö, Lastentutkimusklinikka ja Niilo Mäki Instituutti

Luetun ymmärtämisen tukeminen (60 min)
Kohderyhmä: yläkoulun henkilöstö ja muut nuorten kanssa työskentelevät
Luennolla kuvataan luetun ymmärtämisen tukemisen keinoja.
Luennoitsija: Ulla Leppänen, PsT, psykologi, perhe-ja pariterapian psykoterapeutti, Keski-Suomen hyvinvointialue, Oppimisen ja neuropsykiatrisen tuen yksikkö, Lastentutkimusklinikka ja Niilo Mäki Instituutti

Kirjoittamisen tukeminen (60 min)
Tallenteessa kuvataan oikeinkirjoitustaidon tukikeinoja sekä keinoja tukea laajempien kirjoitelmien tuottamista. Sisällöt ovat suunnattu erityisesti alakouluikäisten lasten kanssa työskenteleville.
Luennoitsija: Ulla Leppänen – PsT, psykologi, Keski-Suomen hyvinvointialue, Perheneuvola

Luku- ja kirjoitustaidon arviointi yläkoulussa: vaikeuden tunnistamisesta kohdennettuun tukeen (60 min)
Luennolla käydään läpi yläkouluikäisten nuorten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arvioinnin ja tuen suunnittelun periaatteita ja esitellään yläkouluikäisille suunnattuja arviointivälineitä. Luennon alussa käsitellään lyhyesti lukivaikeuden ilmenemistä nuorilla.
Luennoitsija: KM, EO Maria Niskakoski, erityisopetuksen lehtori, Schildtin lukio, Gradia

Kielenkehityksen vaikeudet ja lukemaan oppiminen (3x25min)
Tässä esityksessä käsitellään kielenkehityksen vaikeuksien erilaisia ilmenemismuotoja ja niiden yhteyksiä luku- ja kirjoitustaitojen omaksumiseen. Kielenkehityksen vaikeuksilla voidaan tarkoittaa laajaa kirjoa vaikeusasteeltaan ja luonteeltaan erilaisia vaikeuksia, jotka näkyvät myös luku- ja kirjoitustaitojen kehittymisessä eri tavoin.
Luennoitsija:
Tiina Siiskonen, KT, erityisopettaja, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN: Koulutus koostuu verkkoluennoista. Luennot ovat katsottavissa oman aikataulun mukaan, joten koulutus on hyvin yhteensovitettavissa työn oheen. Koulutukseen sisältyy luentomateriaalia ja oppimispäiväkirja. Osallistujia otetaan 50. Koulutus on opiskeltavissa 31.12.2024 saakka.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän