OPH: LUKILOKI: LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON OPETUKSEN JA OPPIMISEN KOULUTUSOHJELMA, 15.1.2020 asti

Huom! Ilmoittautuminen osoitteessa: https://lukiloki.jyu.fi/ilmoittautuminen/

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Maksuttoman LUKILOKI-koulutusohjelman tavoitteena on antaa opettajille valmiuksia ja menetelmiä luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja opetukseen. Koulutuskokonaisuudessa syvennytään erityisesti motivaatiotekijöihin, oppimisen arviointiin sekä luku- ja kirjoitustaidon haasteisiin lukivaikeuden, S2-opetuksen ja monikielisyyden näkökulmista. Koulutuskokonaisuus perustuu monipuoliseen verkkotyöskentelyyn ja valinnaisiin lähipäiviin. Oppimistehtävät antavat eväitä omaan opetustyöhön.

Voit ilmoittautua mukaan joko koko koulutusohjelmaan (15 op) tai erillisiin opintojaksoihin (2–6 op). Voit osallistua lähipäiviä sisältäviin opintojaksoihin tai verkkokoulutukseen.
Hankkeen toimijoilla on vankka kokemus opettajien perus- ja täydennyskoulutuksesta, oppikirjatuotannosta ja alan tutkimuksesta. Koulutuksen järjestää Jyväskylän yliopisto yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa.

KOULUTUKSEN AIKATAULU
1. koulutusosio: Luku- ja kirjoitustaidon jatkumo (3 op), verkkokoulutus 15.1. asti. Kuvaus tästä linkistä.

2. koulutusosio: Eri kasvatus- ja koulutusmuodot (6 op), verkkokoulutus 15.1. asti. Kuvaus tästä linkistä. 

3. koulutusosio: Valinnaiset opintojaksot (3 x 2 op), valinnaisia on lähipäivätoteutuksina sekä verkkokoulutuksena. Syksyn lähipäiviinkin ehtii vielä mukaan! Vaihtoehdot:
– Kielenkehityksen vaikeudet eri ikä- ja kehitysvaiheissa (2 op)
– Lukivaikeudet perusopetuksen vuosiluokilla 1–2 (2 op)
– Lukivaikeudet perusopetuksen vuosiluokilla 3–6 (2 op)
– Lukivaikeudet perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 (2 op)
– Lukivaikeudet lukiokoulutuksessa (2 op)
– Lukivaikeudet ammattillisessa koulutuksessa (2 op)
– Lasten ja nuorten kirjallisuus, sadutus ja sanataide (2 op)
– Ohjelmointi osana tuottavaa kirjoittamista ja luetun ymmärtämistä (2 op)
– Uudet kirjoittamisen menetelmät (2 op)
– Kamerakynän pedagogiikka ja muita tvt-sovelluksia (2 op)
– Suomi toisena kielenä –oppimisen ja monikielisyyden tukeminen (2 op)
– Tiedonalojen kieli- ja tekstityö aineenopettajille (2 op)
– Äidinkielen digitaalinen yo-koe (2 op)
– Nettilukutaidot haltuun! (2 op)
– Läs- och skrivförmågan hos finlandssvenska barn (2 sp)
– Saamen kielen luku- ja kirjoitustaidon oppiminen (2 op) / 23. Sámegiela lohkan- ja čállindáiddu darjun (2 oč)

Tarkemmat valinnaisten opintojaksojen kuvaukset tästä linkistä.

KOULUTUKSEN HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN
Huom! Ilmoittautuminen osoitteessa: https://lukiloki.jyu.fi/ilmoittautuminen/
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja siten varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa työskenteleville maksutonta.