OPH: Lukivalmiuksien arviointi ja harjoittaminen toiminnallisin menetelmin (2 op) 8.11.2022 webinaari ja 29.11.2022 Oulu

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!
HUOM! Koulutuksen ensimmäinen päivä toteutetaan webinaarina ja jälkimmäinen päivä lähikoulutuksena Oulussa. Otathan tämän huomioon ilmoittautuessasi koulutukseen!

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Koulutuksen ensimmäinen päivä toteutetaan 8.11.2022 webinaarina ja jälkimmäinen koulutuspäivä 29.11.2022 Oulussa, tarkemmat tiedot koulutuspaikasta lähetetään ilmoittautuneille n. kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.

KOHDERYHMÄT
Esi- ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Perus- ja monilukutaidon valmiudet inklusiivisessa esiopetuksessa:
– Millainen merkitys esiopetuksella on lasten luku- ja kirjoitustaidon pohjustajana?
– Millaiset kielelliset taidot tukevat luku- ja kirjoitustaidon oppimista?
– Miten lukivalmiuksia voi arvioida esiopetuksessa?
– Miten lukivalmiuksia voi tukea toiminnallisin menetelmin?

Koulutukseen sisältyy kaksi koulutuspäivää ja välitehtävä (arvioinnin toteuttaminen).
Huomaathan, että vain koulutuskokonaisuuden ensimmäiseen koulutuspäivään voi osallistua webinaarina ja koulutukseen sisältyvä toinen päivä toteutetaan lähikoulutuksena Oulussa! Oulun koulutuspäivään ei ole mahdollisuutta osallistua webinaarina.

KOULUTTAJA
Marita Mäkinen, KT, kasvatustieteen professori, Tampereen yliopisto

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista sekä sijaiskuluista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa ja koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän