OPH: Luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikkaa yläkouluun (2 op) 14.4., 19.4. ja 12.5.2023 webinaari

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa.

 

 

Kuvaus

KOHDERYHMÄT:
Opettajapari yläkoulusta (erityisopettaja + aineenopettajat, erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT:
Tämän täydennyskoulutuksen tarkoituksena on lisätä opettajien tietoa ja taitoa lukemisesta ja kirjoittamisesta yläkoulun näkökulmasta lähtien. Tavoitteena on lisätä lukemisen ja kirjoittamisen pedagogista osaamista oppilaiden tarpeita ajatellen. Oppilaat, joilla on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia, huomioidaan koulutuksen sisällöissä.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa yläkoulun opettajien lukemisen ja kirjoittamisen pedagogiikkaan liittyvää ammattitaitoa. Kurssi perustuu opettajien ja koulun yhteistyöhön ja -opettajuuteen lukemisen ja kirjoittamisen opettamisessa. Koulutusmateriaalina Luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikkaa yläkouluun -kirja, joka on vapaasti ladattavissa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-206-1. Materiaali on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston yhteishankeessa Lukihanke Pohjoinen. Koulutukseen sisältyy omassa työssä toteutettava oppimistehtävä, jossa suunnitellaan ja toteutetaan yhteisopetusta.

KOULUTTAJAT:
Kairaluoma Leila, KT, yliopistonlehtori, erityispedagogiikka, Oulun yliopisto
Tuovila Seija, FT, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, draamapedagogi, Lapin yliopisto

WEBINAARIEN AIKATAULU
14.4 klo 9-15 webinaari
19.4. klo 14-15 Ohjausta etänä
12.5. klo 9-14.30 Oppimistehtävien purku

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole mahdollista osallistua koulutukseen. Hyvinvointialueiden alaisuudessa työskentelevä henkilöstö ei siis valitettavasti voi osallistua Opetushallituksen rahoittamiin koulutuksiin.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit ilmoittautua koulutukseen alla olevalla lomakkeella.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän