OPH: Luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikkaa yläkouluun (2 op), 16.9., 5.10. ja 11.11.2022 webinaari

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

 

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Opettajapari yläkoulusta (erityisopettaja + aineenopettajat, erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat)

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Tämän täydennyskoulutuksen tarkoituksena on lisätä opettajien tietoa ja taitoa lukemisesta ja kirjoittamisesta yläkoulun näkökulmasta lähtien. Tavoitteena on lisätä lukemisen ja kirjoittamisen pedagogista osaamista oppilaiden tarpeita ajatellen. Oppilaat, joilla on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia, huomioidaan koulutuksen sisällöissä.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa yläkoulun opettajien lukemisen ja kirjoittamisen pedagogiikkaan liittyvää ammattitaitoa. Kurssi perustuu opettajien ja koulun yhteistyöhön ja -opettajuuteen lukemisen ja kirjoittamisen opettamisessa. Koulutusmateriaalina Luku- ja kirjoitustaidon pedagogiikkaa yläkouluun -kirja, joka on vapaasti ladattavissa osoitteesta  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-206-1 . Materiaali on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa Oulun yliopiston ja Lapin yliopiston yhteishankeessa Lukihanke Pohjoinen.

Koulutukseen sisältyy omassa työssä toteutettava oppimistehtävä, jossa suunnitellaan ja toteutetaan yhteisopetusta.

KOULUTTAJAT
Kairaluoma Leila, KT, yliopistonlehtori, erityispedagogiikka, Oulun yliopisto
Tuovila Seija, FT, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, draamapedagogi, Lapin yliopisto

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
1. koulutuspäivä pe 16.9.2022, klo 9–15
Ohjauswebinaari ke 5.10.2022, klo 15–16
2. koulutuspäivä pe 11.11.2022, klo 9–14.30

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Mahdollisista matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista sekä sijaiskuluista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.
Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen voit ilmoittautua alla olevalla lomakkeella. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.