OPH: Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielellisten taitojen tuki (4 op), 23.–24.9.2020 ja 5.–6.10.2020 Turku

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
1. lähijakso Holiday Club Caribia, Kongressikuja 1, Turku ja
2. lähijakso Radisson Blu Marina Palace Hotel (kokoustila LUMI, 2.krs), Linnankatu 32, Turku

KOHDERYHMÄT
5.–9. luokkien opettajat (luokanopettajat ja aineenopettajat, erityisopettajat).

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

23.9. Suomeen muuttaneet henkilöt tai heidän jälkeläisensä kouluissamme: Perehdytään yhdenvertaisuuden lainsäädäntöön, oman identiteetin rakentamiseen, käsitteisiin kuten monikulttuurisuus tai maahanmuuttaja. Pohditaan stereotypioita, olettamuksia ja ennakkoluuloja. Mikä tekee opettajasta hyvän monikielisessä ja -kulttuurisessa koulussa? Tutustutaan aiheeseen sekä tutkimustiedon että käytännön opetustyön kannalta. Päivän aikana pohditaan myös omia rooleja ja viiteryhmiä sekä laaditaan tavoitteita ja pohditaan toiveita koulutuksen ajalle.

24.9. Keskeisimmät suomen kielen piirteet S2-opetuksen näkökulmasta: Tarkastellaan toisen kielen oppimista, suomen kielen rakenteen keskeisiä piirteitä. Lisäksi pohditaan niitä haasteita, jotka liittyvät toisen kielen oppimisesta johtuvien vaikeuksien erottamiseen mahdollisista kielellisistä vaikeuksista. Tutustutaan ja jaetaan ideoita toisille erilaisista suomen kielen opettamisen menetelmistä, materiaaleista ja käytännönvinkeistä yhteistoiminnallisesti.

5.10. Kielen tukeminen koulun arjessa: Tarkastellaan erilaisia tapoja harjoitella kieltä, kielen osa-alueita ja niiden tukemista sekä kuvien ja struktuurin hyödyntämistä kielen opetuksessa.

6.10. Maahanmuuttajaoppilaiden koulunkäynnin tukeminen: Kuullaan maahanmuuttajaoppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen joustavista järjestelyistä ja keskustellaan arvioinnista. Jaetaan myös maahanmuuttajaopetukseen soveltuvia mainioita materiaaleja ja menetelmiä sekä keskustellaan kehittämisideoista. Koulutuksen ja omien oivallusten reflektointia ja jakamista.

KOULUTTAJAT
Tiina Pilbacka-Rönkä, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Hanna Lampi, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Valitse maakunta pudotusvalikosta