OPH: Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kielellisten taitojen tuki (4 op), webinaari 23.–24.9.2020 ja 5.–6.10.2020 (KOULUTUS TÄYNNÄ)

Voit ilmoittautua varasijalle koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Ennakkotiedosta poiketen koulutus toteutetaan webinaarina.

KOHDERYHMÄT
5.–9. luokkien opettajat (luokanopettajat ja aineenopettajat, erityisopettajat).

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Tervetuloa virtuaaliseen, elämykselliseen ja osallistavaan koulutuspäivään, jossa käytetään perinteisemmän tiedonjakamisen lisäksi myös verkkofasilitoinnin menetelmiä, kuten yksilö-, pienryhmä- ja ryhmäkeskusteluita sekä yhteistä virtuaalista muistia ja ideoiden kehittämistä ja jakamista.

23.9. Suomeen muuttaneet henkilöt tai heidän jälkeläisensä kouluissamme: Perehdytään yhdenvertaisuuden lainsäädäntöön, oman identiteetin rakentamiseen, käsitteisiin kuten monikulttuurisuus tai maahanmuuttaja. Pohditaan stereotypioita, olettamuksia ja ennakkoluuloja. Mikä tekee opettajasta hyvän monikielisessä ja -kulttuuri koulussa? Tutustutaan aiheeseen sekä tutkimustiedon että käytännön opetustyön kannalta. Päivän aikana pohditaan myös omia rooleja ja viiteryhmiä sekä laaditaan tavoitteita koulutuksen ajalle.

24.9. Keskeisimmät suomen kielen piirteet S2-opetuksen näkökulmasta: Tarkastellaan toisen kielen oppimista, suomen kielen rakenteen keskeisiä piirteitä ja kielitaidon arviointia. Lisäksi pohditaan niitä haasteita, jotka liittyvät toisen kielen oppimisesta johtuvien vaikeuksien erottamiseen mahdollisista kielellisistä vaikeuksista. Tutustutaan ja jaetaan ideoita toisille erilaisista suomen kielen opettamisen menetelmistä, materiaaleista ja käytännönvinkeistä yhteistoiminnallisesti virtuaalityökalujen kautta.

5.10. Kielen tukeminen koulun arjessa: Tarkastellaan erilaisia tapoja harjoitella kieltä, kielen osa-alueita ja niiden tukemista sekä kuvien ja struktuurin hyödyntämistä kielen opetuksessa.

6.10. Maahanmuuttajaoppilaiden koulunkäynnin tukeminen: Kuullaan maahanmuuttajaoppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen joustavista järjestelyistä ja keskustellaan arvioinnista. Jaetaan myös maahanmuuttajaopetukseen soveltuvia mainioita materiaaleja ja menetelmiä sekä keskustellaan kehittämisideoista. Koulutuksen ja omien oivallusten reflektointia ja jakamista.

KOULUTTAJAT
Tiina Pilbacka-Rönkä, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Hanna Lampi, KT, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutusryhmä on täynnä, mutta voit ilmoittautua varasijalle alla olevalla lomakkeella.

Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Valitse maakunta pudotusvalikosta