OPH: MALTTI – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen intervention ja tehostetun tuen toteuttaminen (3 op), 10.9., 26.11.2020 ja 4.2.2021 webinaari / Helsinki

Voit ilmoittautua varasijalle koulutukseen tämän sivun alaosassa!

 

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Ennakkotiedosta poiketen ainakin syksyn 2020 lähijaksot 10.9. ja 26.11. toteutetaan kokonaan verkossa. Helmikuun lähijakson toteutuksesta Helsingissä tiedotamme tammikuussa.

KOHDERYHMÄT
Erityisopettaja, koulupsykologi, luokanopettaja tai koulunkäynninohjaaja työparina. Osallistujilta edellytetään sitoutumista Maltti-ryhmän toteuttamiseen koulutuksen aikana.

Maltti – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen (3–6 lapsen ryhmä) interventio on tarkoitettu tuen muodoksi lapsille, joilla on erityisesti tarkkaavuuden ylläpitämisen ja oman toiminnanohjauksen pulmia. Interventio ja sen materiaalit on kohdennettu 8–11-vuotiaille. Ryhmän kesto on 20 tapaamista, ajallisesti 6–7 kk. Koulutuksen osallistujat toteuttavat omissa työympäristöissään Maltti-ryhmän. Koulutuksen tarkoitus on tukea paikallisen tarkkaavuuden ongelmien tehostetun tukimallin rakentamista.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutuksen teoriaa
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen Maltti-ryhmissä
Maltti-kuntoutuksen käytännön toteutus
Koulunkäynnin tukeminen
Lasten lähiverkoston tukeminen
Työnohjauksellista tukea ryhmän ohjaamiseen

Koulutuspäivien teemat:
1. päivä: tarkkaavuus ja toiminnanohjaus, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutus, Maltti-ryhmän käytännön toteutus, oman ryhmän suunnittelu
2. koulutuspäivä: työnohjaus, tuki kotiluokassa, vuorovaikutus ryhmässä
3. koulutuspäivä: työnohjaus, Maltti-ryhmäläisten koulunkäynnin tukeminen/ tukimuotojen suunnittelu jatkossa

KOULUTUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU
Webinaarit alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 12.15.
Mikäli helmikuun koulutuspäivä järjestetään lähiopetuspäivänä, se alkaa klo 10 ja päättyy klo 16.00

KOULUTTAJAT
Johanna Heinonen, PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja, Attentio
Mika Paananen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.
Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta otamme ilmoittautumisia vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Valitse maakunta pudotusvalikosta
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.