OPH: MALTTI – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen intervention ja tehostetun tuen toteuttaminen (3 op) 29.9., 30.11.2023 ja 8.2.2024 webinaari (Koulutus täynnä)

Ilmoittaudu varasijalle koulutukseen tämän sivun alaosassa!

 

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Koulutus toteutetaan webinaareina (lähetämme tarkempia tietoja koulutuspäivistä noin kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua)

KOHDERYHMÄT
Erityisopettaja, luokanopettaja tai koulunkäynninohjaaja työparina. Osallistujilta edellytetään sitoutumista Maltti-ryhmän toteuttamiseen koulutuksen aikana.

Maltti – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen (3–6 lapsen ryhmä) interventio on tarkoitettu tuen muodoksi lapsille, joilla on erityisesti tarkkaavuuden ylläpitämisen ja oman toiminnanohjauksen pulmia. Interventio ja sen materiaalit on kohdennettu 8–11-vuotiaille. Ryhmän kesto on 20 tapaamista, ajallisesti 6–7 kk. Koulutuksen osallistujat toteuttavat omissa työympäristöissään Maltti-ryhmän. Koulutuksen tarkoitus on tukea paikallisen tarkkaavuuden ongelmien tehostetun tukimallin rakentamista.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

  • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutuksen teoriaa ja käytäntöä
  • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen Maltti-ryhmissä
  • Maltti-kuntoutuksen käytännön toteutus
  • Tukea ryhmän ohjaamiseen

Koulutuspäivien aikataulut ja teemat:

  • 29.9.2023 1. koulutuspäivä klo 9-12.15: tarkkaavuus ja toiminnanohjaus, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutus, Maltti-ryhmän käytännön toteutus, oman ryhmän suunnittelu
  • 26.10.2023 Ohjauskeskustelu klo 14-15.30
  • 30.11.2023 2. koulutuspäivä klo 9-12.15: työnohjaus, tuki kotiluokassa, vuorovaikutus ryhmässä
  • 8.2.2024. 3. koulutuspäivä klo 9-12.15: työnohjaus, Maltti-ryhmäläisten koulunkäynnin tukeminen/ tukimuotojen suunnittelu jatkossa

KOULUTTAJA
Mika Paananen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista sekä sijaiskuluista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.
Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella ja saman työyhteisön jäsenet ilmoittautuvat erikseen. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutusryhmä on täynnä, mutta voi ilmoittautua varasijalle alla olevalla lomakkeella.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän