OPH: MALTTI – Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoisen kuntoutuksen ja tehostetun tuen toteuttaminen (3 op), verkkokoulutus 18.5.2020–28.2.2021

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Erityisopettajat, koulupsykologit, luokanopettajat tai koulunkäynninohjaajat työparina. Osallistujilta edellytetään sitoutumista Maltti-kuntoutusryhmän toteuttamiseen koulutuksen aikana.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Maltti – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen (3–6 lapsen ryhmä) interventio on tarkoitettu tuen muodoksi lapsille, joilla on erityisesti tarkkaavuuden ylläpitämisen ja oman toiminnanohjauksen pulmia. Interventio ja sen materiaalit on kohdennettu 8–11-vuotiaille. Ryhmän kesto on 20 tapaamista, ajallisesti 6–7 kk. Koulutuksen osallistujat toteuttavat omassa työympäristössään Maltti-ryhmän. Koulutuksen tarkoitus on tukea paikallisen tarkkaavuuden kuntoutuksen työmallin rakentamista.

Koulutus sisältää:

  • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutuksen teoria
  • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutuksen malli – Maltti-kuntoutus
  • Maltti – kuntoutuksen käytännön toteutus
  • Lasten lähiverkoston tukeminen kuntoutuksen yhteydessä
  • Työnohjauksellista tukea ryhmän ohjaamiseen

1. Luentotallenteet (noin 4,6 h) katsottavissa ajalla 18.5–12.11.2020
Luennoilla käsitellään tarkkaavuutta ja toiminnanohjausta, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutusta, Maltti-ryhmän käytännön toteutusta sekä annetaan ohjeet oman ryhmän suunnitteluun.

2. Työnohjaukselliset webinaarikeskustelut 12.11.2020 ja 28.1.2021 klo 14–15.30
Ryhmien toteuttamiseen liittyvien kysymysten ja ongelmien käsittely (työnohjauksellinen tuki).
Nähtävissä myös myöhemmin tallenteena.

KOULUTTAJA
Johanna Heinonen, PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja, Attentio
Mika Paananen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Valitse maakunta pudotusvalikosta
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.