OPH: Matematiikan opetus ja oppiminen (4 op), verkkokoulutus 12.10.2020-31.3.2021

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Perusopetuksen, toisen asteen ja korkeakoulujen matematiikan opetushenkilöstö.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksen sisällöt perustuvat Matematiikan opetus ja oppiminen (toim. Jorma Joutsenlahti, Harry Silfverberg & Pekka Räsänen) -kirjan lukujen sisältöihin.

Koulutuksessa käsitellään matematiikan opetusta ja oppimista erilaisista näkökulmista, kuten:

  • Matemaattisten taitojen kehitys kouluiässä
  • Oppilaan matematiikkakuva oppimistuloksena ja oppimisen taustatekijänä
  • Matemaattiset taidot kansainvälisten arviointitutkimusten valossa
  • Ongelmanratkaisun opettaminen
  • Matemaattisen ajattelun kielentäminen ja siihen ohjaaminen koulussa
  • Peruskoulun matematiikan oppikirjat osana oppimateriaalitutkimusta
  • Matematiikan oppimisen tukeminen teknillisessä yliopistokoulutuksessa

Toteutus: verkkoluentotallenteet ja itsenäinen työskentely (oppimispäiväkirja)

KOULUTTAJA
Verkkokurssin videomateriaaleja ovat olleet tekemässä:

Heidi Korpipää, (PsT) tutkijatohtori, Jyväskylän yliopiston psykologian laitos

Markku Hannula, (KT, dosentti) matematiikan didaktiikan professori Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta

Marja E. Holm, (FM) tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta

Pekka Kupari, (FT) professori emeritus Jyväskylän yliopisto

Jenna Hiltunen, (FM, väitöskirjatutkija) projektitutkija Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos

Päivi Perkkilä, (KT) Yliopistonlehtori Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Luokanopettajien aikuiskoulutus

Jorma Joutsenlahti, (FT, dosentti) matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Seppo Pohjolainen, (TkT, dosentti) matematiikan emeritusprofessori Tampereen yliopiston matematiikan laboratorio

Antti Rasila, (FT, dosentti) Associate Professor of Mathematics Guangdong Technion – Israel Institute of Technology, Shantou, Guangdong, Kiina

Kirsi Kuosa (KM) asiantuntija, Metropolia ammattikorkeakoulu

Henry Leppäaho, (KT) rehtori Seinäjoen kaupunki

Tuire Koponen, (PsT) yliopistotutkija Jyväskylän yliopisto

Jonna Salminen, (KT, LO, EO) tutkija ja erityisluokanopettaja

Riikka Sorvo, (KM) erityisluokanopettaja, tohtoriopiskelija, Jyväskylän yliopisto

 

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta.
Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Verkkokurssi avautuu 12.10.2020 ja suoritusaikaa on 31.3.2021 asti.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Valitse maakunta pudotusvalikosta
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.