OPH: Miten voit tukea nuorta, jolla on oppimisvaikeuksia – suojaavien tekijöiden vahvistaminen koulun keinoin? (2 op), 17.3. ja 28.4.2021 webinaari (Koulutus täynnä)

Voit ilmoittautua koulutukseen varasijalle alla olevalla lomakkeella.

Kuvaus

Webinaari

KOHDERYHMÄT
Yläkoulun ja toisen asteen erityisopettajat, opinto-ohjaajat, koulukuraattorit ja psykologit.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

Koulutuksessa perehdytään tuoreisiin tutkimustuloksiin siitä, miten oppimisvaikeustaustaisten aikuisten elämä muotoutuu, miten oppimisvaikeudet näyttäytyvät aikuisuudessa ja miten oppimisvaikeuksien merkitykset omassa elämässä koetaan. Lisäksi tarkastellaan niitä sekä suojaavia että riskitekijöitä mitä on löydettävissä oppimisvaikeuksisen lapsuudesta ja nuoruudesta ja jotka heijastuvat myös aikuiselämään. Ryhmätyöskentelyn avulla pohditaan, miten omassa työssä yläkoulussa ja toisella asteella voi vahvistaa suojaavia tekijöitä ja suotuisaa kehityskulkua aikuiseksi.

– Hahmotusvaikeudet elämänkulussa ja hahmotusvaikeuksille annetut merkitykset omassa elämässä
– Lukivaikeus ja hyvinvointi kouluvuosien jälkeen
– Oppimisvaikeustutkimuksissa lapsena käyneiden aikuisten kouluttautuminen, työllisyys ja yleinen hyvinvointi
– Mikä vaikuttaa oppimisvaikeustaustaisen suotuisaan kehitykseen ja hyvinvointiin?

Koulutukseen sisältyy lähiopetuksen lisäksi itsenäistä työskentelyä.

KOULUTTAJAT
Anna-Kaija Eloranta, PsM, psykologi, Niilo Mäki Instituutti
Suvi Ylönen, KM, YTM, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutus on täynnä. Voit ilmoittautua koulutukseen varasijalle alla olevalla lomakkeella.

Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.