OPH: MITEN YMMÄRTÄÄ JA TUKEA TARKKAAVUUSONGELMAISTA ESI- JA ALKUOPETUSIKÄISTÄ LASTA? (1 op), verkkokoulutus alkaen 5.9.-12.12.2019

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!
Verkkokoulutus on toteutettavissa 12.12.2019 saakka.

Kuvaus

KOHDERYHMÄT Esi- ja alkuopetuksen opettajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
– lapseen ja ympäristöön liittyviä tarkkaavuusongelmien syitä
– keinoja ymmärtää syitä
– keinoja tukea tarkkaavuusongelmaista lasta yksilöllisesti ja ryhmässä
– intervention toteutus, johon saa ohjausta/palautteen kouluttajalta

Ennakkotehtävä:
– kuvaa lapsen keskeisimmät vaikeudet ja vahvuudet sekä pohdi mahdollisia syitä
– kuvaa tilanne, jossa lapsi toimii parhaiten, ja tilanne, jossa lapsi toimii heikoiten

Jälkitehtävä:
– valitse kohdekäyttäytyminen, johon haluat vaikuttaa
– valitse keinot, joilla tukea lasta onnistumaan
– kuvaa toteutus
– pohdi, mistä oli lapselle hyötyä ja miksi

KOULUTTAJA
Johanna Heinonen, PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.