OPH: Miten ymmärtää ja tukea tarkkaavuusongelmaista esi- ja alkuopetusikäistä lasta? (1 op), verkkokoulutus

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Esi- ja alkuopetuksen opettajat ja erityisopettajat.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

  • lapseen ja ympäristöön liittyviä tarkkaavuusongelmien syitä
  • keinoja ymmärtää syitä
  • keinoja tukea tarkkaavuusongelmaista lasta yksilöllisesti ja ryhmässä
  • intervention toteutus, johon saa palautteen kouluttajalta

Koulutukseen sisältyy luentotallenteiden lisäksi ennakkotehtävä sekä jälkitehtävä, jotka on kuvattu lyhyesti alla. Koulutuksen voi suorittaa itselle sopivassa tahdissa. Verkkoympäristö on avoinna 18.5.2020–28.2.2021.

Ennakkotehtävä:
1. Kuvaa lapsen keskeisimmät vaikeudet ja vahvuudet sekä pohdi mahdollisia syitä.
2. Kuvaa tilanne, jossa lapsi toimii parhaiten, ja tilanne, jossa lapsi toimii heikoiten.

Jälkitehtävä:
1. Valitse kohdekäyttäytyminen, johon haluat vaikuttaa.
2. Valitse keinot, joilla tukea lasta onnistumaan.
3. Kuvaa toteutus.
4. Pohdi, mistä oli lapselle hyötyä ja miksi.


KOULUTTAJA
Johanna Heinonen, PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, neuropsykologian erikoispsykologi, työnohjaaja, Attentio

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutuspaikat (60) täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Valitse maakunta pudotusvalikosta
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.