OPH: MOVE! -MITTAUKSEN SOVELTAMINEN LIIKUNNASSA TUKEA TARVITSEVILLE OPPILAILLE (2 op) -verkkokoulutus 3.2.2020-18.12.2020

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
erityisopettajat, liikunnan- ja luokanopettajat, koulunkäynninohjaajat, terveydenhoitajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Move! on uusissa perusopetuksen opetussuunnitelmissa oleva 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Jokaisen oppilaan, myös liikunnassa tukea tarvitsevan, tulisi saada tietoa omasta toimintakyvystään Move! -mittausten avulla. Move! fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän osioita voi toteuttaa sovelletusti oppilaan tarpeiden ja opettajan arvion mukaan.
Koulutuksessa perehdytään oppilaan henkilökohtaisen sovelletun lomakkeen käyttämiseen sekä siihen, miten Move! mittausosioita voidaan soveltaa, jos oppilaalla on esimerkiksi näkemisen, kuulemisen, ymmärtämisen tai liikkumisen haasteita.
Jos mittauksen tuloksena on heikko toimintakyky, on koululla hyvä olla toimintamalleja valmiina, miten oppilaan toimintakyvyn kehittymistä voidaan tukea. Koulutuksessa annetaan ideoita oppilaan toimintakyvyn kehittämiseen ja tukemiseen.

Koulutus sisältää verkkoluentotallenteen (6 × 45 min), joka on katsottavissa koulutuksen verkkoympäristössä 3.2.2020-18.12.2020, oppimistehtävän sekä verkkoluennon suorana lähetyksenä marraskuussa 19.11.2020 klo 14.30-16.45. Oppimistehtävänä on suorittaa Move!-mittaukset omalla koululla sovelletusti.

KOULUTTAJAT
Piritta Asunta, LitT, tutkija, LIKES
Niko Leppä, LitM, soveltavan liikunnan kouluttaja, terveystiedon opettaja, Jyväskylän kaupunki

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.
Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen verkkokoulutukseen tapahtuu alla olevalla lomakkeella.
Lomakkeen täytettyäsi saat sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, josta löytyy ohjeet koulutuksen verkkoympäristöön kirjautumiseen.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.