OPH: Neuropsykiatrisen oppijan tukeminen (3 op) 21.3., 4.4. ja 19.4.2023 Vaasa (koulutus täynnä)

Kuvaus

KOULUSPAIKKA
Vaasa, tarkemmat tiedot lähetetään ilmoittautuneille n.kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.

KOULUTUKSEN AIKATAULU
klo 09-15.00

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen ja koulun henkilöstö ja oppilashuolto

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Autismikirjo ja autismiystävällinen oppimisympäristö 21.3.2023

 • Päivitettyä tietoa autismikirjosta ja autismikirjon vaikutuksista opetukseen ja kuntoutukseen
 • Stressiherkkyys ja toimintakyky
 • Autismiystävällinen oppimis- ja toimintaympäristö/autismiopetuksen ja kuntoutuksen kulmakivet:
  • Strukturointi ja visualisointi -aistiystävällisyys -sosiaalisten ja tunnetaitojen tukeminen -vahvuuksiin keskittyminen
 • Autismikirjon oppilaan opetus
 • Oppimisen tuella mielen hyvinvointia vahvistamaan
 • Kokemusasiantuntija

ADHD:n ja Tourette -oppilaan tukeminen 4.4.2023

 • Käydään läpi kehityksellisiä neuropsykiatrisia vaikeuksia
 • Käsitellään vaikeuksien tunnistamista ja varhaista tukea esikoulutusta kouluun
 • Ryhmään ja yksilöön kohdennettujen tukitoimien sovittaminen ryhmän arkiseen toimintaan
 • Kokemusasiantuntijan puheenvuoro Touretten oireyhtymästä

Kielenkehityksen ja vuorovaikutuksen tukeminen 19.4.2023

 • antaa koulutukseen osallistuville perustietoa kielellisistä oppimisvaikeuksista sekä niiden vaikutuksesta kommunikaatioon, oppimiseen ja opetukseen
 • antaa tarvittavaa perustietoa opetuksessa huomioitavista asioista ja erilaisista pedagogisista työtavoista

Oppimistehtävä: Millä tavoilla tuet neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen/oppilaasi olemista ja oppimista
fyysisessä oppimisympäristössä (esim. luokkahuoneessa)
sosiaalisessa ympäristössä (esim. kaverissuhteissa)
psyykkisessä hyvinvoinnissa (esim. mielen hyvinvoinnissa)

KOULUTTAJAT
Satu Peitso, PsM, neuropsykologi , Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Tiina Heikkinen, KM, ELO, työnohjaaja STOry, Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja, Ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Niko Romo, ohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Päivi Norvapalo, KM, erityisluokanopettaja, työnohjaaja STOry, fysioterapeutti, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Onerva
Autismikirjon kokemuskouluttaja, joka osallistuu verkon välityksellä

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole mahdollista osallistua koulutukseen. Hyvinvointialueiden alaisuudessa työskentelevä henkilöstö ei siis valitettavasti voi osallistua Opetushallituksen rahoittamiin koulutuksiin.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus on täynnä, voit ilmoittautua varasijalle koulutukseen. Olemme yhteydessä, mikäli paikkoja vapautuu.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän