OPH: Neuropsykiatriset pulmat – Toisella asteella ja yläkoulussa ilmenevien opiskelun vaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien suunnitteleminen (2 op) 26.9 ja 27.11.2023 Helsinki

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Helsinki. Tarkemmat tiedot lähetetään ilmoittautuneille tervetulokirjeessä noin kahta viikkoa ennen koulutusta.

KOHDERYHMÄT
Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen sekä yläkoulujen aineenopettajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa tarjotaan apua opiskelussa ilmenevien oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen häiriöiden kuten ADHD:n ja autismikirjo, tunnistamiseen. Lisäksi koulutuksessa perehdytään konkreettisiin keinoihin, joilla tukea opiskelijaa luokkatilanteissa. Kouluarjessa opiskelija näyttäytyy herkästi motivoitumattomana, mutta hänen tilanteensa syvempi tarkastelu auttaa ymmärtämään vaikeuksien syitä laajemmin. Näin mahdollistuu johdonmukainen tukitoimien rakentaminen, joiden tavoitteena on nuoren opiskelutaitojen vahvistuminen ja opinnoissa pärjääminen. 

Koulutuksessa käsiteltävä aihealueet: luetunymmärtäminen, tarkkaavuus, toiminnanohjaus, autismikirjo (Aspergerin oireyhtymä) 

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä ja näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä, jossa jokaisen on tarkoitus harjoitella opiskelussa ilmenevien vaikeuksien ymmärtämistä ja tukitoimien suunnittelua joko yhden nuoren kanssa, pienryhmässä tai koko luokan kanssa.

KOULUTTAJA
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, varhaiskasvatuksen opettaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, Oppimisen ja neuropsykiatrisen tuen yksikkö, Lastentutkimusklinikka ja Niilo Mäki Instituutti 
Tytti Ropponen, lukion aineenopettaja, FM, Espoon kaupunki 

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutuspäivä alkaa klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Mahdollisista matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän