OPH: Oppimisvaikeudet lukiossa (2 op), verkkokoulutus 11.5.2020–31.5.2021 (Koulutus on täynnä)

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

 

 

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Lukion opettajat, opinto-ohjaajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään erilaisten oppimisvaikeuksien tukemiseen, eriyttämiseen sekä motivaatioon lukio-opetuksen näkökulmasta.

Koulutuksessa perehdytään:

  • luetun ymmärtämisen, tuottavan kirjoittamisen ja nettilukutaidon tukemiseen
  • hahmottamisen pulmiin
  • ryhmänhallintaan ja eriyttämiseen lukiossa
  • opiskelumotivaatioon ja sen tukemiseen

Lisäksi perehdytään tuoreisiin tutkimustuloksiin siitä, miten oppimisvaikeustaustaisten aikuisten elämä muotoutuu sekä tarkastellaan suojaavia tekijöitä.

Toteutus: verkkotallenneluennot ja itsenäinen työskentely (oppimispäiväkirja)

KOULUTTAJAT
Anna-Kaija Eloranta, PsT, psykologi, Niilo Mäki Instituutti
Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti
Sami Määttä, PsT, tutkija, Jyväskylän yliopisto
Maria Paananen, KM, EO, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutus on täynnä, eikä siihen voi enää ilmoittautua.