OPH: Osallistava inklusiivinen koulu (2 op), 17.2. ja 18.2.2021 webinaari

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

 

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Ennakkotiedosta poiketen koulutus toteutetaan kokonaan verkossa.

KOHDERYHMÄT
Koulutus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen johtolle ja opetushenkilöstölle ja sekä opiskeluhuollon ammattilaisille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja:
Yhdenvertaisuutta ja osallisuutta tukevat koulun arvot, normit ja rakenteet,
opetushenkilöstön sitoutuminen ja osaamistarpeet inklusiivisessa toimintakulttuurissa sekä
tutkimustiedon hyödyntäminen pedagogiikan kehittämisessä.
Koulutus tarjoaa käytännön työkaluja ja kuntaesimerkkejä monialaisesta yhteistyöstä, konsultaatiosta sekä kaikkia oppijoita tukevasta pedagogiikasta.

KOULUTTAJAT
Merja Koivisto, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Suvi Sankinen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.
Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.
Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Valitse maakunta pudotusvalikosta
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.