OPH: Päällekkäistyneet oppimisvaikeudet (2 op) 16.1. ja 17.4.2023 webinaari

Ilmoittaudu koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Koulutus toteutetaan webinaareina.

KOHDERYHMÄT
Koulutoimen moniammatillinen henkilöstö, esim. opettajat, erityisopettajat, psykologit, koulukuraattorit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Oppimisen haasteet kuten lukivaikeus, matematiikan oppimisvaikeus ja tarkkaavuushäiriö esiintyvät usein samanaikaisesti. Kasautuessaan nämä ongelmat aiheuttavat haastavampia oppimisen ja koulusuoriutumisen ongelmia kuin erillisinä esiintyessään. Koulutuksessa pyritään antamaan välineitä näiden oppimisen haasteiden tunnistamiseen, erottamiseen ja toisaalta tukikeinojen suunnitteluun.

Koulutuksen sisältöjä ovat mm.

  • Lukemisen, matematiikan ja tarkkaavuuden vaikeudet
  • Erillisten ja päällekkäisten oppimisvaikeuksien kognitiivinen tausta
  • Päällekkäisten oppimisvaikeuksien arviointi ja tunnistaminen
  • Tukikeinojen suunnittelun lähtökohtia.

Koulutus koostuu yhdestä kokonaisesta koulutuspäivästä, kahdesta iltapäiväwebinaarista sekä päivien välissä toteutettavasta oppimistehtävästä. Oppimistehtävässä toteutetaan joko päällekkäisten oppimisvaikeuksien arviointi ja suunnitelma tukitoimista (tämä vaihtoehto soveltuu tilanteeseen, jossa a) epäilys päällekkäisistä ongelmista jo on, ja toteutetaan arviointi ja suunnitellaan tukitoimet tai b) tukitoimia on jo toteutettu, mutta ne joko eivät ole toimineet toivotulla tavalla tai lapsen tilanteeseen on saatu uutta tietoa/ymmärrystä ja tukitoimien suuntaa on syytä muuttaa.) tai kuvataan intervention (=harjoittelujakson/kuntoutuksen) suunnittelu ja toteutus (tämä vaihtoehto soveltuu tilanteeseen, jossa arvio (esim. psykologin tutkimukset) on jo tehty, ja pysähdytään tarkastelemaan tukitoimia).

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutuspäivä alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 15.00. Iltapäiväwebinaarien aikataulu tarkentuu mahdollisimman pian.

KOULUTTAJA
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista sekä sijaiskuluista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit ilmoittautua koulutukseen alla olevalla lomakkeella. 

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän