OPH: Päällekkäistyneet oppimisvaikeudet (2 op) 8.9., 17.11. ja 24.11.2023 webinaari

Ilmoittaudu koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Koulutus toteutetaan webinaareina.

KOHDERYHMÄT
Opetustoimen henkilöstö, esim. opettajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Oppimisen haasteet kuten lukivaikeus, matematiikan oppimisvaikeus ja tarkkaavuushäiriö esiintyvät usein samanaikaisesti. Kasautuessaan nämä ongelmat aiheuttavat haastavampia oppimisen ja koulusuoriutumisen ongelmia kuin erillisinä esiintyessään. Koulutuksessa pyritään antamaan välineitä näiden oppimisen haasteiden tunnistamiseen, erottamiseen ja toisaalta tukikeinojen suunnitteluun.

Koulutuksen sisältöjä ovat mm.

  • Lukemisen, matematiikan ja tarkkaavuuden vaikeudet
  • Erillisten ja päällekkäisten oppimisvaikeuksien kognitiivinen tausta
  • Päällekkäisten oppimisvaikeuksien arviointi ja tunnistaminen
  • Tukikeinojen suunnittelun lähtökohtia.

Koulutus koostuu yhdestä kokonaisesta koulutuspäivästä (8.9.2023), kahdesta iltapäiväwebinaarista (17.11. ja 24.11.2023) sekä päivien välissä toteutettavasta oppimistehtävästä. Oppimistehtävässä opiskelija toteuttaa omassa työssään oppimisvaikeuksien arviointiprosessin ja tekee siihen liittyen tuen suunnitelman. Jos arviointi on jo tehty, osallistuja suunnittelee ja mahdollisuuksien mukaan toteuttaa suunnitelmansa.

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
8.9.2023 webinaari alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 15.00.
17.11. ja 24.11.2023 webinaarit alkavat klo 12.30 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTTAJA
Riikka Heikkilä, PsT, Niilo Mäki Instituutti ja Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole mahdollista osallistua koulutukseen. Hyvinvointialueiden alaisuudessa työskentelevä henkilöstö ei siis valitettavasti voi osallistua Opetushallituksen rahoittamiin koulutuksiin.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit ilmoittautua koulutukseen alla olevalla lomakkeella. 

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän