OPH: PSYYKKISESTI OIREILEVIEN LASTEN TUKEMINEN LIIKUNNASSA (3op), 28.10., 3.11. ja 25.11.2020 Tampere, SIIRTYY KEVÄÄLLE 2021!

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Original Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1, Tampere

KOHDERYHMÄT
Koulunkäynninohjaajat, liikunnan-ja luokanopettajat, erityisopettajat, ap-/ip -toiminnan ohjaajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Mitä tehdä liikunnasta kieltäytyjien kanssa? Miten rohkaista arkaa, hiljaista tai sulkeutunutta oppilasta? Miten toimia oppilaan kanssa, jolla on käyttäytymisen pulmia?
Koulutus antaa valmiuksia psyykkisesti oireilevien lasten kanssa toimimiseen liikunnassa sekä ymmärrystä, mistä lasten psyykkiset oireet voivat johtua. Koulutuksessa käydään läpi myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä ja lapsen myönteisen minäkuvan vahvistamista käytännöllisten harjoitusten kautta.
• Itsesäätelyn pulmat (kognitiivinen säätely, tunteiden säätely ja käyttäytymisen säätely) ja niiden heijastuminen tunne-elämään.
• Tunne-elämän ongelmien heijastuminen oppimiseen-käyttäytymiseen.
• Tarkkaavuushäiriö
• Toiminnanohjauksen vaikeudet
• Ahdistuneisuus
• Tukitoimet, kun ilmenee psykiatrisia ongelmia ja oppimisvaikeutta
• Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa
• Myönteisen minäkuvan vahvistaminen liikunnan avulla
Koulutus koostuu kolmesta kontaktipäivästä. Lähipäivien välissä tehdään välitehtäviä.

KOULUTTAJAT
Elina Hakkarainen, psykologi, PsT
Marjo Rantalainen, Liikuntatieteiden tohtori, LitT, Työnohjaaja ja työyhteisönkehittäjä sosped, STOry
Piritta Asunta LitT, tutkija, LIKES

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutukseen otetaan 28 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.