OPH: Psyykkisesti oireilevien lasten tukeminen liikunnassa (3op), 20.4., 11.5. ja 12.5.2021 webinaari (KOULUTUS TÄYNNÄ)

Voit ilmoittautua varasijalle koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

Webinaari

KOHDERYHMÄT
Koulunkäynninohjaajat, liikunnan-ja luokanopettajat, erityisopettajat, ap-/ip -toiminnan ohjaajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Mitä tehdä liikunnasta kieltäytyjien kanssa? Miten rohkaista arkaa, hiljaista tai sulkeutunutta oppilasta? Miten toimia oppilaan kanssa, jolla on käyttäytymisen pulmia?
Koulutus antaa valmiuksia psyykkisesti oireilevien lasten kanssa toimimiseen liikunnassa sekä ymmärrystä, mistä lasten psyykkiset oireet voivat johtua. Koulutuksessa käydään läpi myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä ja lapsen myönteisen minäkuvan vahvistamista käytännöllisten harjoitusten kautta.
• Itsesäätelyn pulmat (kognitiivinen säätely, tunteiden säätely ja käyttäytymisen säätely) ja niiden heijastuminen tunne-elämään.
• Tunne-elämän ongelmien heijastuminen oppimiseen-käyttäytymiseen.
• Tarkkaavuushäiriö
• Toiminnanohjauksen vaikeudet
• Ahdistuneisuus
• Tukitoimet, kun ilmenee psykiatrisia ongelmia ja oppimisvaikeutta
• Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa
• Myönteisen minäkuvan vahvistaminen liikunnan avulla
Koulutus koostuu kolmesta kontaktipäivästä. Lähipäivien välissä tehdään välitehtäviä.

KOULUTTAJAT
Elina Hakkarainen, psykologi, PsT
Marjo Rantalainen, Liikuntatieteiden tohtori, LitT, Työnohjaaja ja työyhteisönkehittäjä sosped, STOry
Piritta Asunta LitT, tutkija, LIKES

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
1. koulutuspäivä 20.4.2021 alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 14.00
2. koulutuspäivä 11.5.2021 alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 15.30
3. koulutuspäivä 12.5.2021 alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 15.30

HUOM! Tästä koulutuksesta ei tehdä luentotallenteita jälkeenpäin katsottavaksi.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutukseen otetaan 28 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutusryhmä on täynnä, mutta voit ilmoittautua varasijalle alla olevalla lomakkeella.

Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.