OPH: Pystyvyyden tunne ja tietoisuustaidot työssä jaksamisen tukena (2 op), 3.2.2023 ja 17.3.2023 webinaari

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa! Huomaathan, että webinaarikoulutuksesta ei tehdä tallennetta.
Otathan tämän huomioon ilmoittautuessasi koulutukseen.

Kuvaus

HUOM! Webinaarikoulutuksesta ei tehdä tallennetta. Otathan tämän huomioon ilmoittautuessasi koulutukseen.

KOULUTUSPAIKKA
Koulutus toteutetaan webinaarina.

KOHDERYHMÄT
Koulutukseen toivotaan perusopetuksen opettajia ensisijaisesti yhdessä oman työparin tai -tiimin kanssa. Monet koulutuksessa käsiteltävät esimerkit liittyvät tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa toimimiseen mutta osallistujina voivat olla muutkin kuin erityisopetuksen opettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä, joissa perehdytään opettajien pystyvyyden tunteeseen ja opettajien omiin tietoisuustaitoihin monipuolisten työtapojen avulla. Tietoisuustaitojen oppiminen tarjoaa taitoja opettajuuteen esimerkiksi haasteellisten tilanteiden käsittelyyn ja edistää työssä jaksamista. Ensimmäinen lähiopetuspäivä keskittyy aiheiden perusteisiin sekä välitehtävän valmisteluun. Ensimmäisen lähiopetuspäivän jälkeen suoritettavassa välitehtävässä harjoitellaan itsenäisesti ja työparin/-tiimin kanssa pystyvyyden tunnetta tukevia toimintatapoja, sekä työssä jaksamista tukevien tietoisuustaitojen käyttöä koulun arkisissa tilanteissa. Välitehtävään kuuluu myös harjoittelun tulosten reflektointi tiiviin raportin muodossa. Toinen lähiopetuspäivä keskittyy välitehtävien käsittelyyn ja aiheen syventämiseen.

KOULUTTAJAT
Ville Palkeinen, KM, erityisluokanopettaja, oppimisen ja koulunkäynnin tuen erityissuunnittelija, Helsingin kaupunki, joogaohjaajakouluttaja
Olli-Pekka Malinen, KT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.