OPH: S2-oppilaiden kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen (1 op), verkkokoulutus 3.2.2020–18.12.2020 (KOULUTUS ON TÄYNNÄ)

Koulutusryhmä on täynnä ja ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

 

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Alakouluikäisten maahanmuuttajataustaisten lasten luokanopettajat, erityisopettajat ja suomi toisena kielenä -opettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

  • Sanavaraston kasvun tukeminen kaunokirjallisuuden ja yhdessä lukemisen avulla
  • Millaista on tutkimuksen mukaan tehokas sanaston oppiminen
  • Oman äidinkielen tukeminen ja kielileikit
  • Maahanmuuttajavanhempien tukeminen kielikasvatuksessa, uudistuvan Lukusilta.fi materiaalit apuna
  • Sanaston oppimista pelien avulla

Koulutuksessa kuulet, millaista uutta materiaalia on saataville suomi toisena kielenä -oppilaiden suomen kielen tukemiseen. Kaikki koulutuksessa esiteltävät materiaalit ovat ilmaisia, ne on kehitetty STEA:n tuella hankkeessa Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen.

KOULUTTAJAT
Hanna Pöyliö, KM, erityisopettaja ja luokanopettaja, Niilo Mäki Instituutti
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutusryhmä on täynnä ja ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.