OPH: S2-OPPILAIDEN KIELELLISTEN TAITOJEN JA LUKEMISEN TUKEMINEN (2 op), 8.9. ja 29.10.2020 verkkokoulutus (Koulutus on täynnä, voit ilmoittautua varasijapaikalle!)

Voit ilmoittautua varasijalle koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Ennakkotiedoista poiketen koulutus toteutetaan kokonaan verkossa.

KOHDERYHMÄT
Alakouluikäisten maahanmuuttajataustaisten lasten luokanopettajat, erityisopettajat ja suomi toisena kielenä -opettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
– Sanavaraston kasvun tukeminen kaunokirjallisuuden ja yhdessä lukemisen avulla
– Millaista on tehokas sanaston oppiminen tutkimusten mukaan
– Luetun ymmärtämisen tukemisen periaatteita ja harjoituksia
– Oman äidinkielen tukeminen ja kielileikit
– Maahanmuuttajavanhempien tukeminen kielikasvatuksessa, Lukusilta.fi vanhempainopassivuston materiaalit apuna
– Sanaston oppimista pelien avulla, erityisesti Arvaa sana -sananselityspelin hyödyntäminen. Peli on lähetetty ilmaiseksi kaikkiin Suomen alakouluihin keväällä 2018.

Koulutuksessa kuulet mitä uutta materiaalia on saataville suomi toisena kielenä -oppilaiden suomen kielen tukemiseen. Pääset pohtimaan ajankohtaisia kielen oppimisen teemoja ja jakamaan ideoita. Kaikki koulutuksessa esiteltävät materiaalit ovat ilmaisia, ne on kehitetty STEA:n tuella hankkeessa Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen.

Koulutus on kaksipäiväinen ja lähijaksojen välissä tehdään pieni käytännönläheinen tehtävä, jonka avulla voi kukin voi kehittää omia opetuskäytäntöjään.

KOULUTTAJAT
Hanna Pöyliö, KM, erityisopettaja ja luokanopettaja, Niilo Mäki Instituutti
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti

Lisätietoa kouluttajista: https://koju.nmi.fi/kouluttajat/

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutusryhmä on täynnä ja ilmoittautuminen on päättynyt.