OPH: S2-oppilaiden kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen (2 op), webinaarit 11.2. ja 5.5.2021 (Koulutus täynnä)

Voit ilmoittautua koulutukseen varasijalle tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa.

KOHDERYHMÄT
Alakouluikäisten S2 -oppilaiden luokanopettajat, erityisopettajat ja suomi toisena kielenä -opettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

  • Kehittyvä kielitaito vai kielellinen vaikeus? Erotusdiagnostiikka S2-oppilaan arvioinnissa
  • Sanavaraston kasvun tukeminen kaunokirjallisuuden ja yhdessä lukemisen avulla
  • Millaista on tehokas sanaston oppiminen tutkimusten mukaan
  • Luetun ymmärtämisen tukemisen periaatteita ja harjoituksia
  • Oman äidinkielen tukeminen ja kielileikit
  • Vanhempien tukeminen kielikasvatuksessa, Lukusilta.fi vanhempainopassivuston materiaalit apuna
  • Sanaston oppimista pelien avulla, erityisesti Arvaa sana -sananselityspelin hyödyntäminen. Peli on lähetetty ilmaiseksi kaikkiin Suomen alakouluihin keväällä 2018.

Koulutuksessa kuulet mitä uutta materiaalia on saataville suomi toisena kielenä -oppilaiden suomen kielen tukemiseen. Pääset pohtimaan ajankohtaisia kielen oppimisen teemoja ja jakamaan ideoita. Kaikki koulutuksessa esiteltävät tukemisen materiaalit ovat ilmaisia, ja ne on kehitetty STEA:n tuella hankkeessa Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen. Tukemisen keinojen ohella pääset pohtimaan koulutuksessa myös arvioinnin erotusdiagnostiikkaa.

Koulutus on kaksipäiväinen ja lähijaksojen välissä tehdään pieni käytännönläheinen tehtävä, jonka avulla voit voit kehittää omia opetuskäytäntöjään. Lisäksi tehdään pieni arviointiin liittyvä ennakkotehtävä, jonka avulla pohditaan arvioinnin erotusdiagnostiikkaa käytännössä.

KOULUTTAJAT
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti
Annastiina Kettunen, FM äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, tohtorikoulutettava, Niilo Mäki Instituutti
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Salla-Maaria Suuriniemi, FM, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Lisätietoa kouluttajista: https://koju.nmi.fi/kouluttajat/

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Mahdollisista matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta otamme ilmoittautumisia vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Valitse maakunta pudotusvalikosta
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.