OPH: Tietotekniikkaa erityisopettajan arjessa (2 op), 10.9. ja 29.10.2021 Helsinki

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Helsinki, koulutuspaikka tarkentuu myöhemmin.

KOHDERYHMÄT
Perusopetuksen erityisopettajat.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

Haluatko mahdollisuuden rauhassa perehtyä ja harjoitella tietotekniikan hyödyntämistä työssäsi erityisopettajana? Koulutus tarjoaa perustietoa ja käytännön vinkkejä, joiden avulla voit ottaa tvt:n mukaan opetukseesi. Koulutus toteutetaan oman koneesi perusohjelmistoilla. Sinulla on kahden päivän ajan tilaisuus syventää osaamistasi ja harjoitella ajan kanssa.

 • Perusohjelmistojen pedagoginen hyödyntäminen erityisopettajan arjessa, mm:
  – Taulukkolaskentaohjelman käyttö dokumentoinnissa ja tilastoinnissa
  – Esitysgrafiikan (esim. Powerpoint) hyödyntäminen. Esitellään ja laaditaan harjoituksia, joita voi toteuttaa oppilaiden kanssa, esim. väläytyskortit.
  – Tekstinkäsittelyohjelman hyödyntäminen.
  Esitellään ja laaditaan harjoituksia, joita voi toteuttaa oppilaiden kanssa tekstinkäsittelyohjelmalla.
 • Valmistettujen materiaalien käyttöönotto arjessa erityisopettajana (sisältää etätehtävän) ja materiaalien jatkojalostaminen.
 • Mahdollisuuksien mukaan huomioidaan kurssilaisten toiveita käsiteltävistä teemoista

Ensimmäisenä lähiopetuspäivänä tutustutaan perusohjelmien ominaisuuksiin ja valmistetaan materiaaleja, joita kokeillaan oppilaiden kanssa arjessa. Toisena lähiopetuspäivänä syvennetään osaamista. Perusohjelmien käyttöä lähestytään pedagogisesta näkökulmasta. Saat myös rohkeutta ja uskallusta kokeilla ohjelmien käyttöä sekä omassa työssäsi että oppilaiden kanssa. Koulutusta vetää kaksi ohjaajaa, joten saat yksilöllistä ohjausta koulutuksen aikana.

Huomaathan, että koulutus toteutetaan osallistujien omilla tietokoneilla (tablet-tietokone ei riitä). Tietokoneessa pitää olla ohjelmat tekstinkäsittelyyn, taulukkolaskentaan ja esitysgrafiikkaan (esimerkiksi Microsoft Word, Excel ja Powerpoint). Lisäksi tietokoneessa täytyy olla mahdollisuus liittyä langattomaan verkkoon. Myös mahdollisuus asentaa ohjelmia tai vähintäänkin tallennusoikeus koneelle tarvitaan. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta ottaa omaa konetta ja hiirtä mukaan koulutukseen, ilmoitathan siitä ilmoittautumisen yhteydessä, järjestämme varakoneen.

KOULUTTAJA
Marika Peltonen, FM, Opetusteknologian asiantuntija, Gradia
Hanna Pöyliö, KM, EO, Projektipäällikkö, Jyväskylän Yliopisto

Lisätietoa kouluttajista: https://koju.nmi.fi/kouluttajat/

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.