OPH: Toiminnanohjaus, itsesäätely ja oppimisen vaikeudet – Miten auttaa? (2 op), 27.1., 17.2. ja 7.4.2022 webinaari

Ilmoittaudu koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa.

KOHDERYHMÄT
Erityisopettajat, luokanopettajat, psykologit, lastentarhanopettajat, erityslastentarhanopettajat, kuraattorit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

  • Toiminnanohjaus ja itsesäätely ja sen puutteiden ilmeneminen esikoulu- ja kouluiässä
  • Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehitys
  • Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn vaikeuksien yhteys kehityksellisiin vaikeuksiin
  • Toiminnanohjauksen tukeminen ja kuntoutus sekä oppilaan tuen suunnittelu

Koulutuskokonaisuus koostuu ennakkotehtävästä, kahdesta webinaaripäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä. Osallistujat tekevät oppilaiden (tai esikoululaisten) toiminnanohjauksen kehittämiseen tähtäävän tukitoimisuunnitelman ja toteuttavat sen omassa työssään. Tämä kannattaa ennakoida koulutukseen osallistuessa.

WEBINAARIEN ALUSTAVA AIKATAULU
I päivä 27.1. klo 9–13
II päivä 17.2. klo 14–15.30
III päivä 7.4. klo 9–15

KOULUTTAJA
Mika Paananen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Mahdollisista matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.