OPH: Vaativa erityinen tuki (3 op), 10.12.2020, 20.1.2021 ja 10.2.2021 webinaari (Koulutus täynnä)

Voit ilmoittautua varasijalle koulutukseen tämän sivun alaosassa!

 

 

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Ennakkotiedosta poiketen koulutus toteutetaan kokonaan verkossa.

KOHDERYHMÄ
Erityisopettajat, rehtorit, oppilashuollon henkilöstö, sosiaalityöntekijät sekä kaikki vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa työskentelevät.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Vaativan erityisen tuen oppilaat ovat lapsia ja nuoria, joilla on havaittu vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismin kirjoa. Koulutuksessa paneudutaan näiden oppilasryhmien oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen liittyviin kysymyksiin.Tavoitteena pohtia, mitä mahdollisuuksia oppiaineittain etenevä opetus tarjoaa vaativan erityisen tuen oppilaille ja milloin siirrytään toiminta-alueittain opiskeluun. Perehdytään toiminta-alueittain opiskelun periaatteisiin.

  1. koulutuspäivä: Koulutusprosessi, vaativa erityinen tuki ja VIP-kehittämistoiminnan parhaat palat, koulun työkalupakki vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukemisessa
  2. koulutuspäivä: Psyykkinen tuki, koulunkäynnin tuki, oppilashuolto
  3. koulutuspäivä: Autismikirjon oppilaan opetus ja toiminta-alueittain opetus (oppimisen yksilölliset tavoitteet ja kommunikoinnin esteettömyys)

KOULUTTAJAT
Satu Peitso, PsM, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Merja Koivisto, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Heljä Happonen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Päivi Norvapalo, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Valitse maakunta pudotusvalikosta
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.