OPH: Viivästyneen ja poikkeavan viittomakielen kehityksen tunnistaminen ja kuntoutuksen toteuttaminen 2 op 27.4.2022 ja 12.5.2022 webinaari

Kuvaus

Webinaari, koulutuspäivien aikataulu 9-15

KOHDERYHMÄ
Viittomakieltä omaksuvien lasten parissa työskentelevät eri alojen ammattilaiset kuten opettajat, erityisopettajat, koulunkäynnin ohjaajat, avustajat, terapeutit, psykologit. Viittomakielentaito ei ole välttämätön.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Viittomakieltä omaksuvien lasten joukko on hyvin heterogeeninen ja tietoa suomalaisen viittomakielen omaksumisesta ja kehityksestä on saatavilla vielä hyvin niukasti. Tämän vuoksi viittomakieltä omaksuvien lasten kielen kehityksen piirteiden arviointi ja kehityksessä ilmenneiden ongelmien tunnistaminen ja kuntoutus on ollut haastavaa. Viittomakieltä omaksuvien lasten kielellinen kuntoutus on painottunut lähes pelkästään puhutun kielen kuntoutuksen toteuttamiseen puheterapeuttisin menetelmin. Lisäksi kielen kehityksen ongelmien diagnosointi on toteutettu lähes pelkästään puhutun kielen puolella havaittuihin piirteisiin pohjautuen. Näin riski lasten kielen kehityksen ongelmien ali- ja ylidiagnosointiin on huomattava.

Koulutuksessa perehdytään lasten viivästyneen ja poikkeavan viittomakielen kehityksen piirteisiin varhaisesta vuorovaikutuksesta yläkouluikäisiin lapsiin saakka. Koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujille työkaluja, joilla he pystyvät työssään paremmin tunnistamaan viivästyneen ja poikkeavan viittomakielen kehityksen piirteitä myös lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointimateriaalia hyödyntäen. Lisäksi koulutuksen tavoitteena opastaa osallistujia lasten viittomakielen kehityksen kuntoutuksen ja kuntouttavan opetuksen toteutukseen sekä sisällön suunnitteluun. Koulutus sisältää kaksi webinaaripäivää.

KOULUTTAJA
Laura Kanto, FT, puheterapeutti, tutkijatohtori, projektinvetäjä, Niilo Mäki Instituutti ja Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista sekä sijaiskuluista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet. Koulutus sisältää ennakkotehtävän ja oppimistehtävän.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 18 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta otamme ilmoittautumisia vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
valitse maakunta pudotusvalikosta