OPH: VSOP ja erityiset painoalueet sekä opetuksen muut joustot opetuksessa (2 op) 31.1. ja 22.3.2023 webinaari (Koulutus täynnä)

Ilmoittaudu varasijalle tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Koulun henkilöstö ja oppilashuolto.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

  • Vuosiluokkiin sitomaton opetus ja painoalueet opetuksessa.
  • Tuen rakentamista ohjaavat säädökset sekä käytännön toimintatapoja erilaisissa oppimisen ja koulunkäynnin tilanteissa.
  • Miten joustava tuki rakennetaan yksilöllisesti?

Koulutukseen sisältyy kaksi koulutuspäivää sekä oppimistehtävä. Oppimistehtävässä harjoitellaan koulutukseen osallistujan valinnan mukaisesti joko VSOP opiskeluun liittyvän opinto-ohjelman rakentamista opintokokonaisuuksista tai erityisten painoalueiden suunnittelua ja käytännön kokeilua omassa työssään.

ALUSTAVA AIKATAULU
Webinaaripäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTTAJAT
Sari Granroth-Nalkki, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Tiina Pilbacka-Rönkä, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän