OPH: Vuorovaikutuksen, kielen ja kommunikoinnin tukeminen varhaiskasvatuksessa (2 op) 2.10. ja 9.10.2024 webinaari

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOHDERYHMÄ
Varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstö

KOULUTUKSEN TAVOITE
• Antaa lisää tietoa lapsen vuorovaikutuksen sekä puheen- ja kielenkehityksestä.
• Saada keinoja, miten tukea lapsen vuorovaikutusta sekä puheen- ja kielenkehitystä varhaiskasvatuksessa.
• Tietoa mentalisaatiosta

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa paneudutaan varhaiskasvatusikäisten lasten vuorovaikutuksen, puheen ja kielen kehitykseen sekä sen tukemiseen ja ohjaamiseen. Koulutuksessa saa varhaiskasvatuksen arkeen vinkkejä ja keinoja tukea lasten vuorovaikutusta, leikin ja kielen kehittymistä. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset saavat vahvistusta ja tukea työhönsä, jolloin mahdollisesti päiväkodin arki helpottuu.
Koulutuksen sisältöjä ovat mm.:
• Vuorovaikutuksen ja kielenkehitys sekä kehityksen piirteet, jotka antavat aihetta seurantaan ja tukemiseen
• Tietoa varhaisesta vuorovaikutuksesta
• Tietoa mentalisaatiosta
• Tietoa ja perusteluita vuorovaikutustaitojen ja kielenkehityksen tukemisen merkityksestä
• Puhetta tukevien keinojen käyttäminen varhaiskasvatuksessa
• Vuorovaikutuksen avaimet ryhmämuotoisen toimintamallin esittely
• Työpajatyöskentely; harjoitellaan puhetta tukevien keinojen käyttämistä

KOULUTUKSEN TEHTÄVÄT
Välitehtävässä harjoitellaan ensimmäisenä päivänä esiteltyjä tukikeinoja (kuten piirtämistä ja kuvien käyttöä) päiväkodin arjessa. Reflektoidaan käyttökokemusta apukysymyksiä hyödyntäen. Tavoitteena on harjoitella erilaisia tuen keinoja käytännössä arjen sujuvoittamiseksi. Toisena koulutuspäivänä käydään läpi kokemuksia tukikeinojen toteutuksesta ja syvennetään osaamaista keinojen käytöstä.

KOULUTTAJAT
Marjut Ojanen, puheterapeutti, FM
Timo Teräsahjo, psykologi, PsM, Aivoliitto, MBSR-ohjaaja, tohtorikoulutettava Turun yliopisto
Anni Vieru, varhaiskasvatuksen opettaja, KM, suunnittelija, Kommunikaatiokeskus, Aivoliitto

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutuspaikat (25) täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä. 

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän