OPH: Yhteispeli – osallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen tunne- ja vuorovaikutaitojen avulla 2020-2021

Ala- ja yhtenäiskoulujen imoittautuminen Yhteispeli -koulutukseen on päättynyt syyskuun 2020 loppuun.

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Yhteispeli -koulutuskokonaisuuteen voivat ilmoittautua ala- ja yhtenäiskoulut eri puolilta Suomea. Vuoden kestoinen koulutusprosessi koskettaa kaikkia opetushenkilökunnan jäseniä. Opettaja- ja rehtorikoulutuksia järjestetään alueellisesti ja lähikoulutuspäiviä järjestetään työyhteisöille kullakin mukaan lähteneellä koululla.

KOULUTTAJAT
Sari Alanen, luokanopettaja ja vararehtori
Paula Alasuvanto, aineenopettaja
Minna Mustakallio-Sorvari, päiväkodinjohtaja/lastentarhanopettaja/kouluttaja
Kirsi Olli, luokanopettaja, aineenopettaja
Hanne Piironen, luokanopettaja
Tiina Ojala, luokanopettaja ja yliopistolehtori

KOULUTUKSEN TAVOITTEET
Yhteispeli -tunne- ja vuorovaikutustaidoilla kohti hyvinvointia -hankkeen tavoitteena on tukea koko kouluyhteisön hyvinvointia ja vahvistaa lasten tunne ja vuorovaikutustaitoja ala- ja yhtenäiskouluissa. Koko koulun lähestymistavan mukaisesti Yhteispelissä pyritään vaikuttamaan koulun toimintakulttuuriin ja johtamiseen käytännönläheisten toimintatapojen kautta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Hyvinvointia kouluyhteisöön – koulutukset esimiehille: Koulutuksiin osallistuvat rehtorit saavat tukea koulun kehittämisprosessin johtamiseen sekä hyvinvoivan kouluyhteisön luomiseen. Kultakin koululta rehtorikoulutuksiin voi osallistua rehtorin lisäksi yksi opettaja (ei pakollinen), ja he työparina suunnittelevat koulunsa työyhteisön koulutustoimintaa. Alueellisia koulutuspäiviä on kolme ja ne järjestetään kahdella eri paikkakunnalla.

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille – koulutukset opettajille: Opettajakoulutuksissa koulutettaville tarjotaan käytännönläheisiä toimintatapoja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä sujuvaan kodin ja koulun yhteistyöhön. Koulutukset koostuvat kolmesta koulutuspäivästä ja koulutuksia järjestetään kolmella eri paikkakunnalla. Kultakin koulutushankkeessa mukana olevalta koululta opettajien alueellisiin koulutuksiin voi osallistua 2-4 opettajaa.

Vuorovaikutteisia työtapoja yhdessä työskentelyyn opetushenkilökunnalle: Työyhteisökoulutuksissa keskitytään opetushenkilökunnan keskinäiseen toimintaan, työssä oppimiseen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen. Koulujen työyhteisökoulukoulutukset järjestetään kullakin koulutusprosessiin lähteneellä koululla kolme kertaa. Työyhteisökoulutuksiin voivat osallistua kaikki koulun opetushenkilönkuntaan kuuluvat aikuiset. Koululla pidettävät koko opetushenkilökunnan koulutukset ovat pituudeltaan 2h. Samana päivänä on varattu 45 min rehtoreille ja 45 min alueellisiin koulutuksiin osallistuville opettajille. Kouluvierailuja toteutetaan koulutusprosessin aikana kolme kullekin koulutushankkeessa mukana olevalle koululle.

Syventävää osaamista tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeen mentor-opettajille: Yhteispelin Mentor -koulutus on suunnattu Yhteispelin opettajakoulutuksiin osallistuneille opettajille. Tavoitteena on vahvistaa koulutustilanteita ja Yhteispeli -koulutusprosessiin osallistuneiden opettajien asiaosaamista koulutettavasta sisällöstä.

Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen ja kodin ja koulun yhteistyö: Koulutuspäivässä koulutetaan koulutusprosessissa mukana olevien koulujen opettajia ja niihin voi osallistua 2-4 opettajaa/koulu. Osallistujat voivat olla joko samoja opettajia, jotka osallistuvat myös koulutuksiin: Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille – koulutukset opettajille, tai koulut voivat lähettää näihin koulutuspäiviin halutessaan myös muita opettajia. Opettajien toiminnallisissa koulutuksissa koulutetaan toimintatapoja haastavan käyttäytymisen kohtaamiseen ja kodin ja koulun yhteistyöhön. Koulutus on yksipäiväinen ja se toteutetaan kahdella paikkakunnalla.

Yhteispeli -koulutuskokonaisuutta on totetutettu valtakunnallisesti yli 120:lla eri koululla ja menetelmä perustuu tutkittuun tietoon.

Lisätietoa Yhteispelin koulutusosoiden sisällöistä löydät täältä: https://koju.nmi.fi/yhteispeli-koulutukset/

Mistä Yhteispelissä on kysymys? -esittelydiat löydät täältä.

KOULUTUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU JA ALUEELLISET KOULUTUKSET
Koulutuskokonaisuus alkaa esimiesten koulutuksella joulukuussa 2020 ja prosessi loppuu syksyn 2021 aikana.
Alueellisia esimiesten koulutuksia tarjotaan kahdella paikkakunnalla (alustavasti Tampere ja Helsinki). Alueellisia opettajakoulutuksia toteutetaan kolmella paikkakunnalla (alustavasti Tampere, Helsinki, Jyväskylä). Ensimmäiset alueelliset opettajakoulutukset toteutetaan tammikuussa 2021. Alueellisten koulutuspäivien paikkakunnat määräytyvät lopullisesti koulutushankkeeseen mukaan valittujen koulujen sijainnin perusteella, jotta lähikoulutusten sijainti olisi koulutuksessa mukana olevien koulujen kannalta mahdollisimman järkevä. Alueellisten rehtori- ja opettajakoulutusten paikkakunnat ja tarkemmat ajankohdat varmistuvat syksyllä 2020, kun ilmoittautuminen on päättynyt ja 20 koulutusprosessiin mukaan otettavaa koulua on valittu.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja siten opetustoimessa työskenteleville maksutonta.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.
Koulutukseen valitaan 20 ala- ja yhtenäiskoulua, joille ilmoitetaan valinnasta mahdollisimman pian lokakuun alussa. Koulutuskokonaisuus alkaa alueellisilla esimiesten koulutuksilla joulukuussa 2020.

HUOM! Koulutuskokonaisuus koskettaa koko opetushenkilöstöä! Yksittäiset opettajat eivät voi ilmoittaa koulua koulutuskokonaisuuteen, vaan rehtori hoitaa ilmoittautumisen koko koulun puolesta! Rehtori voi ilmoittaa koulun Yhteispeli -koulutukseen alla olevalla lomakkeella, kun koulun henkilöstö on yhdessä päättänyt koulutusprosessiin mukaan lähtemisestä.