OPH: Yhteispeli – tunne- ja vuorovaikutustaidoilla hyvinvointia kouluun 2021-2022

Ala- ja yhtenäiskoulujen imoittautuminen Yhteispeli -koulutukseen on avoinna syyskuun 2021 loppuun.

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Yhteispeli -koulutuskokonaisuuteen voivat ilmoittautua ala- ja yhtenäiskoulut eri puolilta Suomea. Vuoden kestoinen koulutusprosessi koskettaa kaikkia opetushenkilökunnan jäseniä. Opettaja- ja rehtorikoulutuksia järjestetään alueellisesti ja lähikoulutuspäiviä järjestetään työyhteisöille kullakin mukaan lähteneellä koululla.

KOULUTTAJAT
Sari Alanen, luokanopettaja ja vararehtori
Paula Alasuvanto, aineenopettaja
Minna Mustakallio-Sorvari, päiväkodinjohtaja/lastentarhanopettaja/kouluttaja
Kirsi Olli, luokanopettaja, aineenopettaja
Hanne Piironen, luokanopettaja
Tiina Ojala, luokanopettaja ja yliopistolehtori

KOULUTUKSEN TAVOITTEET
Yhteispeli – tunne- ja vuorovaikutustaidoilla hyvinvointia kouluun 2021-2022 -hankkeen tavoitteena on tukea koko kouluyhteisön hyvinvointia ja vahvistaa lasten tunne ja vuorovaikutustaitoja ala- ja yhtenäiskouluissa. Koko koulun lähestymistavan mukaisesti Yhteispelissä pyritään vaikuttamaan koulun toimintakulttuuriin ja johtamiseen käytännönläheisten toimintatapojen kautta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Hyvinvointia kouluyhteisöön – koulutukset esimiehille: Koulutuksiin osallistuvat rehtorit saavat tukea koulun kehittämisprosessin johtamiseen sekä hyvinvoivan kouluyhteisön luomiseen. Koulutusten sisällöt/koulutettavat toimintatavat ovat: YS- ajan suunnittelu, koulun kehittäminen, työyhteisökokous, pikkukurssit ja huoltamo. Kultakin koululta rehtorikoulutuksiin voi osallistua rehtorin lisäksi yksi opettaja (ei pakollinen), ja he työparina suunnittelevat koulunsa työyhteisön koulutustoimintaa. Alueellisia koulutuspäiviä on kolme ja ne järjestetään kahdella eri paikkakunnalla (alustavasti Tampere ja Helsinki). Koulutuksen ensimmäinen ja viimeinen päivä toteutetaan lähikoulutuksena ja keskimmäinen päivä etäyhteyksin. Koulutuskokonaisuus alkaa esimiesten koulutuksella joulukuussa 2021.

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille – koulutukset opettajille: Opettajakoulutuksissa koulutettaville tarjotaan käytännönläheisiä toimintatapoja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä sujuvaan kodin ja koulun yhteistyöhön. Koulutettavat Yhteispelin toimintatavat: tutustumistapaaminen, vanhempainilta, luokkapiiri, teen itse ja teemme yhdessä. Koulutukset koostuvat kolmesta koulutuspäivästä ja koulutuksia järjestetään kolmella eri paikkakunnalla (alustavasti Tampere, Helsinki ja Jyväskylä). Koulutuksen ensimmäinen ja viimeinen päivä toteutetaan lähikoulutuksina ja keskimmäinen päivä etäyhteyksin. Kultakin koulutushankkeessa mukana olevalta koululta opettajien alueellisiin koulutuksiin voi osallistua 2-4 opettajaa. Opettajien alueelliset koulutukset käynnistyvät vuoden 2022 alussa.

Vuorovaikutteisia työtapoja yhdessä työskentelyyn opetushenkilökunnalle: Työyhteisökoulutuksissa keskitytään opetushenkilökunnan keskinäiseen toimintaan, työssä oppimiseen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen. Koulujen työyhteisökoulukoulutukset järjestetään kullakin koulutusprosessiin lähteneellä koululla kolme kertaa. Työyhteisökoulutuksiin voivat osallistua kaikki koulun opetushenkilönkuntaan kuuluvat aikuiset. Koululla pidettävät koko opetushenkilökunnan koulutukset ovat pituudeltaan 2h. Samana päivänä on varattu 45 min rehtoreille ja 45 min alueellisiin koulutuksiin osallistuville opettajille. Kouluvierailuja toteutetaan koulutusprosessin aikana kolme kullekin koulutushankkeessa mukana olevalle koululle ja ne alkavat kevätlukukaudella 2022.

Yhteispeli -koulutuskokonaisuutta on totetutettu valtakunnallisesti yli 140:lla eri koululla ja menetelmä perustuu tutkittuun tietoon.

Lisätietoa Yhteispelin koulutusosoiden sisällöistä löydät täältä: https://koju.nmi.fi/yhteispeli-koulutukset/

Mistä Yhteispelissä on kysymys? -esittelydiat löydät täältä.

Aikaisempiin koulutuksiin osallistuneiden kokemuksia Yhteispeli koulutuksesta.

KOULUTUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU JA ALUEELLISET KOULUTUKSET
Koulutuskokonaisuus alkaa esimiesten koulutuksella joulukuussa 2021 ja jatkuu vuoden 2022 alussa opettajien alueellisilla koulutuksilla. Kouluvierailut käynnistyvät kevätlukukaudella 2022. Koulutusprosessi loppuu syksyn 2022 aikana. Alueellisia esimiesten koulutuksia tarjotaan kahdella paikkakunnalla (alustavasti Tampere ja Helsinki). Alueellisia opettajakoulutuksia toteutetaan kolmella paikkakunnalla (alustavasti Tampere, Helsinki, Jyväskylä). Alueellisten koulutuspäivien paikkakunnat määräytyvät lopullisesti koulutushankkeeseen mukaan valittujen koulujen sijainnin perusteella, jotta lähikoulutusten sijainti olisi koulutuksessa mukana olevien koulujen kannalta mahdollisimman järkevä. Alueellisten rehtori- ja opettajakoulutusten paikkakunnat ja tarkemmat ajankohdat varmistuvat syksyllä 2021, kun ilmoittautuminen on päättynyt ja 20 koulutusprosessiin mukaan otettavaa koulua on valittu.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja siten opetustoimessa työskenteleville maksutonta.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen valitaan 20 ala- ja yhtenäiskoulua. Ilmoittautuminen on avoinna syyskuun 2021 loppuun saakka. Koulutukseen valituille kouluille ilmoitetaan valinnasta mahdollisimman pian lokakuun alussa. Koulutuskokonaisuus alkaa alueellisilla esimiesten koulutuksilla joulukuussa 2021.

HUOM! Koulutuskokonaisuus koskettaa koko opetushenkilöstöä! Yksittäiset opettajat eivät voi ilmoittaa koulua koulutuskokonaisuuteen, vaan rehtori hoitaa ilmoittautumisen koko koulun puolesta! Rehtori voi ilmoittaa koulun Yhteispeli -koulutukseen alla olevalla lomakkeella, kun koulun henkilöstö on yhdessä päättänyt koulutusprosessiin mukaan lähtemisestä.

Valitse pudotusvalikoska maakunta, jossa koulunne sijaitsee.
HUOM! Koulutushankkeeseen voidaan valita vain ala-ja yhtenäiskouluja.
Tähän voitte halutessanne kirjoittaa muita mahdollisia lisätietoja koulustanne tai toiveitanne Yhteispeli -koulutukseen liittyen.