OPH: Yhteispeli – tunne- ja vuorovaikutustaidoilla hyvinvoivaan toimintakulttuuriin 2022-2023

Ala- ja yhtenäiskoulujen imoittautuminen Yhteispeli -koulutukseen on avoinna 15.9.2022 saakka!

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Yhteispeli -koulutuskokonaisuuteen voivat ilmoittautua ala- ja yhtenäiskoulut eri puolilta Suomea. Vuoden kestoinen koulutusprosessi koskettaa kaikkia opetushenkilökunnan jäseniä. Opettaja- ja rehtorikoulutuksia järjestetään alueellisesti ja lähikoulutuspäiviä järjestetään työyhteisöille kullakin mukaan lähteneellä koululla.

KOULUTTAJAT
Sari Alanen, luokanopettaja ja vararehtori
Paula Albacka, aineenopettaja
Minna Mustakallio-Sorvari, päiväkodinjohtaja/lastentarhanopettaja/kouluttaja
Kirsi Olli, luokanopettaja, aineenopettaja
Hanne Piironen, luokanopettaja
Tiina Ojala, luokanopettaja ja yliopistolehtori

KOULUTUKSEN TAVOITTEET
Yhteispeli – tunne- ja vuorovaikutustaidoilla hyvinvoivaan toimintakulttuuriin 2022-2023 -hankkeen tavoitteena on tukea koko kouluyhteisön hyvinvointia ja vahvistaa lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja ala- ja yhtenäiskouluissa. Koko koulun lähestymistavan mukaisesti Yhteispelissä pyritään vaikuttamaan koulun toimintakulttuuriin ja johtamiseen käytännönläheisten toimintatapojen kautta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Hyvinvoinnin johtamista kouluyhteisöön – koulutukset esimiehille:
Alueellisissa koulutuspäivissä (kolme koulutuspäivää) koulutetaan hankkeeseen osallistuvien koulujen rehtoreita. Kultakin koululta rehtorikoulutuksiin voi osallistua rehtorin lisäksi 1-2 opettajaa (ei pakollinen), ja he työparina/tiiminä suunnittelevat koulunsa työyhteisön koulutustoimintaa. Koulutuksiin osallistuvat rehtorit saavat tukea koulun kehittämisprosessin johtamiseen sekä hyvinvoivan kouluyhteisön luomiseen. Koulutusten sisällöt/koulutettavat Yhteispelin toimintatavat ovat: YS- ajan suunnittelu, koulun kehittäminen, työyhteisökokous, pikkukurssit ja huoltamo. Alueellisiin koulutuksiin osallistuneet rehtorit saavat omalla koululla toteutettavien lähikoulutuspäivien aikana lisäkoulutusta muutoksen johtamiseen ja työyhteisön toimintatapojen aloittamiseen. Koulutukseen sisältyy YS-ajan suunnitteluun ja koulun kehittämiseen liittyviä itsenäisiä välitöitä. Rehtorikoulutuksen paikkakunta määräytyy hankkeeseen valittujen koulujen sijainnin perusteella. Koulutukset toteutetaan lähikoulutuksina. Yhteispeli -koulutuskokonaisuus alkaa esimiesten koulutuksella lokakuussa 2022.

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppilaille – koulutukset opettajille:
Alueellisissa koulutuspäivissä (kolme koulutuspäivää) koulutetaan koulutushankkeessa mukana olevien koulujen opettajia. Koulut voivat lähettää koulutukseen 4-5 opettajaa/koulu. Opettajakoulutuksissa koulutettaville tarjotaan käytännönläheisiä toimintatapoja lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen sekä sujuvaan kodin ja koulun yhteistyöhön. Opettajien toiminnallisissa koulutuksissa koulutetaan uusia toimintatapoja oppilaiden ja vanhempien kanssa työskentelyyn. Koulutettavat Yhteispelin toimintatavat: tutustumistapaaminen, vanhempainilta, luokkapiiri, teen itse ja teemme yhdessä. Opettajat saavat lisäkoulutusta kouluilla järjestettävien lähikoulutusten aikana uusien toimintatapojen käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä ja työnsä reflektoinnissa kolme kertaa. Koulutukseen sisältyy myös opettajien itsenäisesti tekemiä välitöitä tunne- ja vuorovaikutustaidoista. Koulutuksia toteutetaan kahdella paikkakunnalla, jotka määräytyvät hankkeeseen mukaan otettavien koulujen sijainnin perusteella. Koulutukset toteutetaan lähikoulutuksina. Opettajien alueelliset koulutukset käynnistyvät loka-marraskuussa 2022.

Vuorovaikutteisia työtapoja yhdessä työskentelyyn opetushenkilökunnalle:
Työyhteisökoulutuksissa keskitytään opetushenkilökunnan keskinäiseen toimintaan, työssä oppimiseen ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen. Koulujen työyhteisökoulukoulutukset järjestetään kullakin koulutusprosessiin lähteneellä koululla kolme kertaa. Ensimmäinen ja viimeinen koulutus toteutetaan lähikoulutuksina ja keskimmäinen koulutuspäivä etäyhteyksin. Työyhteisökoulutuksiin voivat osallistua kaikki koulun opetushenkilönkuntaan kuuluvat aikuiset. Koulutukset ovat toiminnallisia ja niissä koulutetaan työyhteisölle yhteiseen työskentelyyn ja työssä oppimiseen suunniteltuja Yhteispelin toimintatapoja: työyhteisökokous, huoltamo ja pikkukurssit. Kunkin koulutuskerran jälkeen työyhteisö käyttää koulutettua toimintatapaa yhteisessä työskentelyssään ja työskentelyssä esille tulleisiin pulmiin ja oivalluksiin palataan seuraavalla koulutuskerralla kouluttajajohtoisesti. Koulutuspäivien aikana uusia toimintatapoja luokissaan kokeilleet opettajat kertovat kollegoilleen toimintatapojen aloittamiseen liittyvistä kokemuksista ja innostavat muitakin kokeilemaan uudenlaista toimintaa. Koululla pidettävät koko opetushenkilökunnan koulutukset ovat pituudeltaan 2h. Samana päivänä on varattu 45 min kouluttajatapaaminen rehtoreille ja 45 min alueellisiin koulutuksiin osallistuville opettajille. Kouluvierailuja toteutetaan koulutusprosessin aikana kolme kullekin koulutushankkeessa mukana olevalle koululle ja ne alkavat marras-joulukuussa 2022.

Yhteispeli -koulutuskokonaisuutta on totetutettu valtakunnallisesti noin 160:lla eri koululla ja menetelmä perustuu tutkittuun tietoon.

Lisätietoa Yhteispelin koulutusosoiden sisällöistä löydät täältä: https://koju.nmi.fi/yhteispeli-koulutukset/

Mistä Yhteispelissä on kysymys?esittelydiat löydät täältä.

Aikaisempiin koulutuksiin osallistuneiden kokemuksia Yhteispeli koulutuksesta.

KOULUTUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU JA ALUEELLISET KOULUTUKSET
Koulutuskokonaisuus alkaa esimiesten koulutuksella lokakuussa 2022 ja jatkuu opettajien alueellisilla koulutuksilla loka-marraskuussa 2022. Kouluvierailut käynnistyvät marras-joulukuussa 2022. Koulutusprosessi loppuu syksyn 2023 aikana. Alueellisia esimiesten koulutuksia tarjotaan yhdellä paikkakunnalla. Alueellisia opettajakoulutuksia toteutetaan kahdella paikkakunnalla. Alueellisten koulutuspäivien paikkakunnat määräytyvät lopullisesti koulutushankkeeseen mukaan valittujen koulujen sijainnin perusteella, jotta lähikoulutusten sijainti olisi koulutuksessa mukana olevien koulujen kannalta mahdollisimman järkevä. Alueellisten rehtori- ja opettajakoulutusten paikkakunnat ja tarkemmat ajankohdat varmistuvat syksyllä 2022, kun ilmoittautuminen on päättynyt ja 10 koulutusprosessiin mukaan otettavaa koulua on valittu. Mikäli hankkeeseen ilmoittautuu paljon sopivia ja motivoituneita kouluja Itä- tai Pohjois-Suomesta, voivat mahdollisia paikkakuntia olla esim. Kuopio/Oulu/Rovaniemi. Mikäli koulut valikoituvat mukaan Etelä-, Keski- tai Länsi-Suomesta, ovat mahdollisia paikkakuntia Tampere, Helsinki ja Jyväskylä.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja siten opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista sekä sijaiskuluista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen valitaan 10 ala- ja yhtenäiskoulua. Rehtori voi ilmoittaa koulunsa koulutukseen alla olevalla lomakkeella. Ilmoittautuminen on avoinna 15.9.2022 saakka, jonka jälkeen valituille kouluille ilmoitetaan valinnasta mahdollisimman pian. Koulutuskokonaisuus alkaa alueellisilla esimiesten koulutuksilla lokakuussa 2022.

HUOM! Koulutuskokonaisuus koskettaa koko opetushenkilöstöä! Yksittäiset opettajat eivät voi ilmoittaa koulua koulutuskokonaisuuteen, vaan rehtori hoitaa ilmoittautumisen koko koulun puolesta! Rehtori voi ilmoittaa koulun Yhteispeli -koulutukseen alla olevalla lomakkeella, kun koulun henkilöstö on yhdessä päättänyt koulutusprosessiin mukaan lähtemisestä.

Valitse pudotusvalikoska maakunta, jossa koulunne sijaitsee.
HUOM! Koulutushankkeeseen voidaan valita vain ala-ja yhtenäiskouluja.
Tähän voitte halutessanne kirjoittaa muita mahdollisia lisätietoja koulustanne tai toiveitanne Yhteispeli -koulutukseen liittyen.