OPH: Yläkouluikäisten nuorten oppimisen vaikeudet ja tukeminen (1 op), 6.10. ja 28.10.2020 webinaari

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

 

 

Kuvaus

Webinaarien ajankohdat: 6.10.2020 klo 12–15 ja 28.10.2020 klo 9–12.

KOHDERYHMÄT
Aineenopettajat, mielellään työparin kanssa.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi oppimisvaikeuksiin liittyviä tekijöitä, joita nuori kohtaa opinnoissaan ja kouluympäristössään. Tarkastelemme erityisesti hahmotusvaikeuksien ilmenemistä ja lukivaikeuksia sekä käymme tarkemmin läpi luetun ymmärtämisen ja tuottavan kirjoittamisen strategioita. Tämän lisäksi käydään lyhyesti läpi matematiikkaan, motoriikkaan, tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen liittyviä oppimisen vaikeuksia ja tukemisen keinoja. Käsittelemme myös oppimisvaikeuksien seurannaisvaikutuksia ja niiltä suojaavia tekijöitä, esimerkiksi motivaatiota ja minäpystyvyyttä tukemalla. Esittelemme eriyttämisen ja ryhmänhallinnan keinoja aineenopetuksessa. Lisäksi pohditaan, kuinka koulutuksessa esille tullutta tutkimustietoa voidaan yhdistää osallistujien omaan käytännön työhön.

Koulutukseen sisältyy lähiopetuksen lisäksi orientoiva ennakkotehtävä ja oppimistehtävä.

KOULUTTAJAT
Maria Paananen, KM, EO, Niilo Mäki Instituutti
Suvi Ylönen, KM, YTM, (veo) Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen verkkokoulutukseen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Tarkemmat osallistumisohjeet lähetämme noin kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua. Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Valitse maakunta pudotusvalikosta
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.