OPH: Yläkouluikäisten nuorten oppimisvaikeudet ja tukeminen (1 op), 23.11.2022 webinaari

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Yläkoulun aineenopettajat, erityisopettajat ja koulunkäynnin ohjaajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi oppimisvaikeuksiin liittyviä tekijöitä, joita nuori kohtaa opinnoissaan ja kouluympäristössään. Erityisesti tarkastellaan lukivaikeuksia, lisäksi käydään lyhyesti läpi matematiikkaan, tarkkaavuuteen ja toiminnanohjaukseen liittyviä oppimisen vaikeuksia ja tukemisen keinoja sekä oppimisvaikeuksien seurannaisvaikutuksia ja niiltä suojaavia tekijöitä. Tukemisen keinoja tarkasteltaessa pääpaino on eriyttämisessä. Koulutukseen sisältyy yksi webinaaripäivä sekä omaan työhön liitettävä tehtävä sekä työskentelyä case-tapausten parissa.

KOULUTTAJA
Maria Niskakoski, KM, EO, vastaava tutkija, DigiLukiseula-hanke, Niilo Mäki Instituutti sekä erityisopetuksen lehtori, Gradia

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Mahdollisista matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Webinaari alkavaa klo 9.00 ja päättyy klo 15.00.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella ja saman työyhteisön jäsenet ilmoittautuvat erikseen. Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.