OPH: Ymmärrätkö minua? Monikielisten lasten kielellisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa (1 op) 17.11.2020 webinaari (Koulutus täynnä)

Voit ilmoittautua varasijalle koulutukseen tämän sivun alaosassa!

 

 

Kuvaus

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Ennakkotiedosta poiketen koulutus järjestetään webinaarina.

KOHDERYHMÄ
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat ja muu henkilökunta

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi monikielisten lasten kielikehitys vauvaiästä lähtien kouluikään asti. Keskustellaan siitä, miksi oman äidinkielen tukeminen on tärkeää ja millä keinoilla sitä voidaan tukea varhaiskasvatuksessa. Lasten suomen kielen sanavaraston kehittämisen lisäksi käydään läpi myös vanhempien tukemisen keinot kielikasvatustyössä. Pääset pohtimaan oman työpaikan keinoja ja mahdollisuuksia kielirikkaan ympäristön luomiseen, lasten kielen kehityksen tukemiseen ja eri kulttuurien esille tuomiseen. Lisäksi jaetaan ideoita maahanmuuttajaperheiden kanssa työskentelyyn.

  • Oman äidinkielen tukeminen varhaiskasvatuksessa
  • Vanhempien tukeminen monikielisten lasten kielikasvatustyössä
  • Millaista on tehokas sanaston oppiminen tutkimusten mukaan
  • Sanavaraston kasvun tukeminen ja kielirikkaan ympäristön luominen kielileikkien, pelien ja yhdessä lukemisen avulla (sanastotehtävät, kielileikit)

Materiaalit: Lukusilta.fi vanhempainopassivusto, Arvaa sana-korttipeli, Jyväskylän oman äidinkielen kerhon materiaalit

Kaikki koulutuksessa esiteltävät materiaalit ovat ilmaisia, ne on kehitetty STEA:n ja K-S Kulttuurirahaston tuella hankkeissa Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen ja Tartu tarinaan.

KOULUTTAJA
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti
Suvi Ylönen, KM, YTM, varhaiskasvatuksen opettaja, erityispedagogiikan jatko-opiskelija, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutus on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle alle olevalla lomakkeella.

Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Valitse maakunta pudotusvalikosta
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.