HYVÄ ALKU -verkkotapahtuma: Neuropsykiatriset haasteet ja tunnetaitojen tukeminen

Voit ilmoittautua kokonaisuuteen tämän sivun alaosassa!

 

Kuvaus

Koulutuskokonaisuus sisältää kaikki alla mainitut tallenteet sekä webinaareina toteutettavat luennot ja työpajat. Voit valita niistä sinua kiinnostavat sisällöt. Ilmoittauduttuasi tällä lomakkeella koulutuskokonaisuuteen, saat sähköpostiisi ilmoittautumisvahvistuksen, josta löydät tarkemmat ohjeet kokonaisuuden verkkoympäristöön kirjautumiseen.

Joissakin webinaareina toteutettavissa luennoissa ja työpajojajoissa osallistujamäärä on rajattu. Mikäli haluat osallistua osallistujamäärältään rajattuun luentoon tai työpajaan, voit varata paikan työpajasta koulutuksen verkkoympäristöstä löytyvän lomakkeen kautta. Koulutuksen tallenteet ja materiaalit ovat verkkoympäristössä katsottavissa 31.12.2021 saakka, jollei toisin mainita.

KOHDERYHMÄT
HYVÄ ALKU -verkkotapahtuma on suunnattu varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetusikäisten ja alakoululaisten kanssa työskenteleville. Tämän osion koulutukset ovat erityisesti kohdistettuja esi- ja alkuopetusikäisten ja alakoululaisten kanssa työskenteleville.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat työssä olevat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutuskokonaisuuteen voit ilmoittautua sivun alaosasta löytyvällä lomakkeella. Ilmoittauduttuasi saat ilmoittautumisvahvistuksen, josta löydät tarkemmat ohjeet koulutuksen verkkoympäristöön kirjautumiseen.

Koulutuksen sisällöt

Koulun aloitus ja neuropsykiatriset haasteet, webinaariluento 6.10.2021 klo 13.00–14.30

Sisällön kuvaus: Luennolla käydään läpi neuropsykiatristen häiriöiden ilmenemistä koulun aloitusvaiheessa sekä varhaisen tuen toteuttamisen edellytyksiä. Kokemusasiantuntijan osuudessa käsitellään tarkemmin Touretten oireyhtymää.

Kouluttajat: Satu Peitso, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi ja Niko Romo, kokemusasiantuntija, ohjaaja, neuropsykiatrinen – valmentaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Autismiystävällinen opetus ja toimintaympäristö, webinaariluento 20.9.2021 klo 13.00–14.30

Sisällön kuvaus:
– autismikirjon keskeiset ydinoireet ja vahvuudet
– autismikirjon oppilaan opetus ja pedagogiikan kulmakivet
– autismiystävällinen toimintaympäristö

Kouluttaja: Päivi Norvapalo, KM, erityisopettaja, työnohjaaja STOry, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Huom! Webinaari sisältää etukäteistallenteen (20 min.).


Haastava käyttäytyminen ja sen muokkaaminen, webinaarityöpaja 20.9.2021 klo 10.45–12.15

Sisällön kuvaus:
– Mitä haastava käyttäytyminen on?
– Mitkä ovat käyttäytymisen syitä?
– Miten haastavaa käyttäytymistä ennaltaehkäistään?
– Miten käyttäytymiseen vaikutetaan?
– Käytännön keinoja ja pohdintaa omaan työhön liittyen (osallistujien omat caset)

Kouluttaja: Päivi Norvapalo, KM, erityisopettaja, työnohjaaja STOry, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

HUOM! Webinaariin on rajoitettu osallistujamäärä (30 ensin ilmoittautunutta). Ilmoittautuminen verkkoympäristössä.


Arjen keinoja haastaviin tilanteisiin, webinaariluento 28.10.2021 klo 9.00–10.30

Sisällön kuvaus:
– Mitä koemme haastavaksi käyttäytymiseksi?
– Haastavan käyttäytymisen syitä
– Miten haastavaa käyttäytymistä voidaan ennaltaehkäistä?

Kouluttaja: Päivi Norvapalo, KM, erityisopettaja, työnohjaaja STOry, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Kodin ja koulun liitto, webinaarityöpaja 24.9.2021 klo 9.009.45

Sisällöt:
Webinaarissa pohditaan keinoja, miten koulu ja koti voivat yhdessä tukea lastan oppimisen polulla.
Miten yhteistyössä vahvistetaan lapsen hyvinvointitaitoja, myönteistä minäkuvaa ja kouluun kinnittymistä?

Kouluttajat: ohjaava opettajat Merja Koivisto ja Tiina Heikkinen, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Huoli puheeksi, webinaariluento 4.10.2021 klo 9.00-10.30

Sisällön kuvaus:
– haastava käyttäytyminen huolen näkökulmasta
– erilaisten huolten huomaaminen
– huolen puheeksiotto

Kouluttajat: Pirjo Lahtinen, koulukuraattori, sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, kouluttaja psykoterapeutti ja Sanna Vallenius, ohjaava opettaja, KM, EO, opinto-ohjaaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Ilmoittaudu Hyvä Alku -verkkokoulutuksen osioon:
Neuropsykiatriset haasteet ja tunnetaitojen tukeminen

Käytetään vain ilmoittautumisvahvistuksessa, jos on tarve.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Ilmoittautuminen työpajoihin ja luentoihin

Koulutuskokonaisuus sisältää sekä tallenteita että webinaareina toteutettavia luentoja/työpajoja. Joissakin webinaareina toteutettavissa luennoissa ja työpajojajoissa osallistujamäärä on rajattu. Mikäli haluat osallistua osallistujamäärältään rajattuun työpajaan, voit varata paikan työpajasta koulutuksen verkkoympäristöstä löytyvän lomakkeen kautta. Ilmoittauduttuasi tällä lomakkeella koulutuskokonaisuuteen, saat sähköpostiisi ilmoittautumisvahvistuksen, josta löydät tarkemmat ohjeet koulutuksen verkkoympäristöön kirjautumiseen.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.