HYVÄ ALKU -verkkotapahtuma: Kasvun ja oppimisen tukeminen koulussa

Voit ilmoittautua kokonaisuuteen tämän sivun alaosassa!

 

Kuvaus

Koulutuskokonaisuus sisältää kaikki alla mainitut tallenteet sekä webinaareina toteutettavat luennot ja työpajat. Voit valita niistä sinua kiinnostavat sisällöt. Ilmoittauduttuasi tällä lomakkeella koulutuskokonaisuuteen, saat sähköpostiisi ilmoittautumisvahvistuksen, josta löydät tarkemmat ohjeet kokonaisuuden verkkoympäristöön kirjautumiseen.

Joissakin webinaareina toteutettavissa luennoissa ja työpajojajoissa osallistujamäärä on rajattu. Mikäli haluat osallistua osallistujamäärältään rajattuun luentoon tai työpajaan, voit varata paikan työpajasta koulutuksen verkkoympäristöstä löytyvän lomakkeen kautta. Koulutuksen tallenteet ja materiaalit ovat verkkoympäristössä katsottavissa 31.12.2021 saakka, jollei toisin mainita.

KOHDERYHMÄT
HYVÄ ALKU -verkkotapahtuma on suunnattu varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetusikäisten ja alakoululaisten kanssa työskenteleville.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

Maltti – Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen tuki, 6.10.2021 klo 9.00–10.00

Kohderyhmä: Opettajat (Maltti-ryhmäkuntoutus on tarkoitettu 8–11-vuotiaille lapsille)

Luennon sisältö: Voidaanko tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmiin vaikuttaa kouluympäristössä? Maltti – tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen interventio on tarkoitettu tuen muodoksi lapsille, joilla on erityisesti tarkkaavuuden ylläpitämisen ja oman toiminnanohjauksen pulmia. Luennossa käsitellään menetelmästä saatuja kokemuksia ja tietoa.

Kouluttaja:
Mika Paananen, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto

HUOM! Webinaarin kesto on yhteensä 60 min, josta luento-osuutta on 45 min ja 15 min on varattu aikaa kysymyksille.


Sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutustaidot, luentotallenne katsottavissa 1.9.–31.12.2021

Luentotallenteen sisältö:
– Sosiaalisten taitojen kehitys. Miten kehittyvät vahvat sosiaaliset taidot ja myönteiset suhteet?
– Sosiaalisten suhteiden haasteet. Lähes kaikissa ryhmissä on lapsia ja nuoria, jotka tuntevat sosiaalisten suhteidensa olevan epätyydyttäviä tai kokevat jopa torjuntaa. Mitkä syyt tähän johtavat? Onko lapsilla, joilla on oppimisvaikeuksia, erityinen riski sosiaalisten taitojen kehityksen ja sosiaalisten suhteiden ongelmille?
– Tukeminen. Miten yksilön ja ryhmien taitojen ja osallisuuden kehitystä voidaan tukea? Millainen vuorovaikutus vahvistaa suhteita ryhmässä?

Kouluttaja:
Anna-Maija Poikkeus, PsT, dekaani, professori, Jyväskylän yliopisto


Hyvinvointitaidot oppimisen tukena, 26.10.2021 klo 9.00–10.30

Pohditaan yhdessä hyvinvointitaitoja ja sitä, kuinka niitä voidaan opettaa, oppia ja vahvistaa.

Kouluttaja:
Sari Granroth-Nalkki, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Tiina Heikkinen, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

HUOM! Rajattu osallistujamäärä max. 25 osallistujaa, ilmoittautuminen verkkoympäristössä.


Kato mua: Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kasvun ja oppimisen tukeminen koulussa, 13.9.2021 klo 10.45–12.15

Webinaarissamme sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukemista lähestytään seuraavien kysymyksien kautta. Miten monialainen yhteistyö toimii? Tukevatko opetuksen järjestämisen rakenteet ja toimintakulttuuri yhteiskuntaan kiinnittymistä? Millainen pedagogiikka toimii vaativaa tukea tarvitsevien oppilaiden näkökulmasta? Miten oppilaiden osallisuutta oman elämänsä toimijoina vahvistetaan?

Kouluttajat:
Merja Koivisto, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Sanna Vallenius, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Erityistä tukea yleisopetuksen luokassa – yhteisopettajuutta ja joustavaa ryhmittelyä, 13.9.2021 klo 13–14.30

Luennolla perehdytään yhteisopettajuuteen ja sitä koskevan tutkimuksen, teorian ja hyvien käytänteiden jakamisen kautta. Yhteisopettajuuden kautta toteutettu joustava opetusryhmäjako sekä opetusresurssien uudelleen järjestely auttavat toteuttamaan tehostettua ja erityistä tukea yleisopetuksen luokissa. Lisäksi koulutuksessa käsitellään, miten yhteisopettajuuden toteuttamista voidaan tukea koko koulun tasolla.

Kouluttajat:
Olli-Pekka Malinen, KT, Helsingin yliopisto
Iines Palmu, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, väitöskirjatutkija
Juha Kontinen, KM, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto


Opettajan hyvinvoinnin yhteys oppimiseen ja motivaatioon, luentotallenne katsottavissa 16.9.–31.12.2021

  • Opettajan hyvinvoinnin yhteys motivaatioon ja oppimiseen
  • Esiopettajien kuormittavuus
  • Luokanopettajien kuormittavuus
  • Aineenopettajien kuormittavuus
  • Työnimu
  • Työhyvinvointiin yhteydessä olevat tekijät
  • Kokemuksia etäopetuksesta

Kouluttaja:
Marja-Kristiina Lerkkanen, KT, professori, Jyväskylän yliopisto


Opettajien digitaidot, 26.10.2021 klo 14.45–15.30

Webinaarissa tutustutaan tutkimustiedon kautta opettajan digipedagogiseen osaamiseen ja sen merkitykseen osana opettajan ammatillista osaamista. Millaisia taitoja ja osaamista opettaja tarvitsee voidakseen opettaa ja ohjata oppilasta tulevaisuuden taitoja hyödyntäväksi elinikäiseksi oppijaksi? Entä mitä hyötyä näiden taitojen ja osaamisensa hahmottamisesta opettajalle on? Webinaarin jälkeen sinulla on mahdollisuus lähteä arvioimaan omaa osaamistasi käytännönläheiseen työpajaan Hyvä Alku-tapahtumassa marraskuussa.

Kouluttajat:
Marika Peltonen, Opetusteknologian asiantuntija, FM, Gradia
Mari Kyllönen, KT, AVI


Poiminta esiwebinaarista: Oppimista ymmärtämään, luentotallenne

Niilo Mäki Instituutti – tutkimus kohtaa käytännön (45 min.)
Kouluttaja Juha-Matti Latvala, FT, toiminnanjohtaja, Niilo Mäki Instituutti

Oppimisvaikeuksien ymmärtämisestä: esimerkkinä lukivaikeus – vuorovaikutteinen kyselytunti (45 min.)
Kouluttaja Timo Ahonen, Professori, emeritus, PsT, Jyväskylän yliopisto

 

Koulutuksen tallenteet ja materiaalit ovat verkkoympäristössä katsottavissa 31.12.2021 saakka. HUOM! Kaikkia webinaareja ei tallenneta.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat työssä olevat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutuskokonaisuuteen voit ilmoittautua alla olevalla lomakkeella. Ilmoittauduttuasi saat ilmoittautumisvahvistuksen, josta löydät tarkemmat ohjeet koulutuksen verkkoympäristöön kirjautumiseen.
Verkkoympäristöstä löydät tallenteet sekä ilmoittautumislinkit työpajoihin, joissa osallistujamäärä on rajattu.

Käytetään vain ilmoittautumisvahvistuksessa, jos on tarve.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Ilmoittautuminen työpajoihin ja luentoihin

Koulutuskokonaisuus sisältää sekä tallenteita että webinaareina toteutettavia luentoja/työpajoja. Joissakin webinaareina toteutettavissa luennoissa ja työpajojajoissa osallistujamäärä on rajattu. Mikäli haluat osallistua osallistujamäärältään rajattuun työpajaan, voit varata paikan työpajasta koulutuksen verkkoympäristöstä löytyvän lomakkeen kautta. Ilmoittauduttuasi tällä lomakkeella koulutuskokonaisuuteen, saat sähköpostiisi ilmoittautumisvahvistuksen, josta löydät tarkemmat ohjeet koulutuksen verkkoympäristöön kirjautumiseen.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.