HYVÄ ALKU -verkkotapahtuma: Tukea oppimiseen, opettamiseen ja hahmottamiseen

Voit ilmoittautua kokonaisuuteen tämän sivun alaosassa!

 

Kuvaus

Koulutuskokonaisuus sisältää kaikki alla mainitut tallenteet sekä webinaareina toteutettavat luennot ja työpajat. Voit valita niistä sinua kiinnostavat sisällöt. Ilmoittauduttuasi tällä lomakkeella koulutuskokonaisuuteen, saat sähköpostiisi ilmoittautumisvahvistuksen, josta löydät tarkemmat ohjeet kokonaisuuden verkkoympäristöön kirjautumiseen.

Joissakin webinaareina toteutettavissa luennoissa ja työpajojajoissa osallistujamäärä on rajattu. Mikäli haluat osallistua osallistujamäärältään rajattuun luentoon tai työpajaan, voit varata paikan työpajasta koulutuksen verkkoympäristöstä löytyvän lomakkeen kautta. Koulutuksen tallenteet ja materiaalit ovat verkkoympäristössä katsottavissa 31.12.2021 saakka, jollei toisin mainita.

KOHDERYHMÄT
HYVÄ ALKU -verkkotapahtuma on suunnattu varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetusikäisten ja alakoululaisten kanssa työskenteleville.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat työssä olevat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutuskokonaisuuteen voit ilmoittautua sivun alaosasta löytyvällä lomakkeella. Ilmoittauduttuasi saat ilmoittautumisvahvistuksen, josta löydät tarkemmat ohjeet koulutuksen verkkoympäristöön kirjautumiseen.

Koulutusosion sisällöt

Hahmotushäiriön ilmeneminen ja tunnistaminen lapsen arjessa, webinaariluento 15.9.2021 klo 12.3014.00


Hahmotushäiriöisen lapsen tukeminen sekä monialaisen yhteistyön ja perheen merkitys tuen suunnittelussa, webinaarityöpaja 15.9.2021 klo 14.1515.45

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstö.

Työpajan sisältö: Työpajassa pohditaan yhdessä, kuinka lapsen hahmotusvaikeudet voidaan tunnistaa ja lasta voidaan tukea monialaisen yhteistyön keinoin ja mikä on lapsen perheen rooli hahmotusvaikeuksien tunnistamisessa ja tuen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kouluttajat:
Suvi Ylönen, YTM, KM, varhaiserityisopettaja, hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti

HUOM! Työpajaan on rajoitettu osallistujamäärä (28 ensin ilmoittautunutta) eikä siitä tehdä tallennetta. Ilmoittautuminen verkkoympäristössä.


Motorisen oppimisen vaikeudet, luentotallenne (90 min), katsottavissa 1.10.30.11.2021

Kohderyhmä: Esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Luennon sisältö: Motorisen oppimisen vaikeuksia on noin 5−6 prosentilla lapsista, eli jokaisessa parinkymmen lapsen ryhmässä on arviolta yksi motoriseen oppimiseen tukea tarvitseva lapsi. Heikot motoriset taidot ovat yhteydessä mm. oppimisen, toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden ongelmiin, sekä fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Motorisen oppimisen vaikeuksien varhainen tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan vahvistaa oppilaan osallisuutta ja vähentää mahdollista ongelmien syvenemistä. Luennolla esitellään uusimmat arviointimenetelmät sekä viimeisin tutkimustieto motorisen oppimisen tukemisesta.
Kouluttajat:
Piritta Asunta, LitT, tutkija, Likes
Ida Mälkönen, TtM, fysioterapeutti

Matematiikan ja äidinkielen taidot alkuopetuksen alussa ja lopussa, webinaari 4.10. klo 13.0013.45

Kohderyhmä: Esi- ja alkuopetuksen opettajat

Luennon sisältö: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi syksyllä 2018 koulutulokkaiden matematiikan ja äidinkielen taitoja. Samojen oppilaiden osaamista arvioitiin uudestaan alkuopetuksen jälkeen syksyllä 2020. Luennolla esitellään tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä tuloksia oppilaiden taidoista ja osaamiseen yhteydessä olevista taustatekijöistä.

Kouluttaja: Annette Ukkola, arviointiasiantuntija, Karvi

HUOM! Luennolle ei ole erillistä ilmoittautumista. Luennosta tulee lyhyt tallenne jälkikäteen katsottavaksi.


Liikkuvaa matikkaa – matematiikan toiminnallinen opetus – tutkimustietoa ja käytännön demoja, webinaarityöpaja 4.10. klo 15.0015.45

Kohderyhmä: Alakoulun opettajat, 3. luokan matematiikan opettajat

Työpajan sisältö: Liikkuvaa matikkaa -webinaarissa perehdytään toiminnalliseen opetukseen matematiikan oppitunneilla alakoulussa. Webinaarissa esitellään uusimpia tutkimustuloksia sekä käytännön esimerkkejä toimivista menetelmistä.

Kouluttajat:
Sirpa Sneck, erityisopettaja, väitöskirjatutkija, Likes
Heidi Syväoja, tutkija, Likes

HUOM! Työpajasta tulee lyhyt tallenne jälkikäteen katsottavaksi.


Oppimisen tuen neuvonta (neuvontapalvelu-webinaari) 25.10.2021 klo 14.45–15.30

Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstö, erityisesti varhaiskasvatuksen erityisopettajat, päiväkodinjohtajat ja rehtorit

Sisällönkuvaus: Mikä on Oppimisen tuen neuvontapalvelu? Kuka sinne voi ottaa yhteyttä? Esitellään palvelun toiminta sekä OTN-botti. Lisäksi kerrotaan usein kysyttyjä kysymyksiä, kuten pidennetyn oppivelvollisuuden eri järjestämistavat sekä perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin (POL 27§).

Kouluttajat:
Pekka Karmala, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Päivi Lång, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri


Helposti lähestyttävää digipedagogiikkaa monilukutaidon tueksi, webinaarityöpaja 26.10.2021 klo 13.00–14.30

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alakoulun henkilöstö

Työpajan sisältö: Monilukutaitoa tarvitaan kaikkialla. Työpajassa tarjotaan konkreettisia ja matalalla kynnyksellä toteutettavia ideoita monilukutaidon tukemiseen digitaalisia työvälineitä hyödyntäen. Osallistujat pääsevät tutustumaan esimerkiksi kamerakynämenetelmän sekä digitaalisen tarinankerronnan soveltamiseen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa.

Kouluttajat:
Merja Kuosmanen, KM, projektipäällikkö, Jyväskylän yliopisto
Tuula Nousiainen, KTT, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto

 


Matematiikkaan liittyvät uskomukset eskarissa ja koulupolun alkuvaiheessa – kehittyminen ja yhteys taitoon, webinaariluento 1.12.2021 klo 15.00–16.30

Kohderyhmä: Esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstö

Luennon sisältö: Matematiikan taitojen oppimista ohjaavat varhaisten numeeristen ja muiden kognitiivisten taitojen kehityksen ohella oppilaan uskomukset itsestään matematiikan osaajana. Nämä uskomukset alkavat muodostua jo varhain, ja ne suuntaavat matematiikan oppimiseen liittyvää kiinnostusta ja vaikuttavat työskentelyyn oppimistilanteissa. Matematiikkaan liittyviä minäuskomuksia on pääosin tutkittu vanhemmilla oppilailla ja niiden muodostumiseen esi- ja alkuopetusiässä on kiinnitetty vain vähän huomiota.

Tässä webinaarissa käsitellään kahta matematiikan oppimiseen liittyvää uskomusta – matematiikan oppijaminäkäsitystä ja minäpystyvyyttä, niiden kehittymistä ja yhteyttä taitoon sekä sitä, miten niitä voi kartoittaa ja tukea esi- ja alkuopetusikäisillä oppilailla.

Kouluttaja: Tuire Koponen, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen ja psykologian tiedekunta


Materiaalimaistiaiset: arjessa toimivia materiaaleja (tallenne 17 min)

Kohderyhmä: Esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Sisällönkuvaus:
Kokeillaan ja pelataan! Materiaalivinkkejä koulu- ja eskariarkeen.

Kouluttajat:
Tiina Heikkinen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Anu Pakkanen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

 

Ilmoittaudu Hyvä Alku -verkkokoulutuksen osioon:
Tukea oppimiseen, opettamiseen ja hahmottamiseen

Käytetään vain ilmoittautumisvahvistuksessa, jos on tarve.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Ilmoittautuminen työpajoihin ja luentoihin

Koulutuskokonaisuus sisältää sekä tallenteita että webinaareina toteutettavia luentoja/työpajoja. Joissakin webinaareina toteutettavissa luennoissa ja työpajojajoissa osallistujamäärä on rajattu. Mikäli haluat osallistua osallistujamäärältään rajattuun työpajaan, voit varata paikan työpajasta koulutuksen verkkoympäristöstä löytyvän lomakkeen kautta. Ilmoittauduttuasi tällä lomakkeella koulutuskokonaisuuteen, saat sähköpostiisi ilmoittautumisvahvistuksen, josta löydät tarkemmat ohjeet koulutuksen verkkoympäristöön kirjautumiseen.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.