Oppimisen vaikeudet musiikinopiskelussa, webinaari 20.4.2023

Löydät koulutuksen kuvauksen ja ilmoittautumisen tältä sivulta (kelaa alas).

 

 

Kuvaus

HUOM! Webinaarikoulutuksesta ei tehdä tallennetta. Otathan tämän huomioon ilmoittautuessasi koulutukseen.

KOHDERYHMÄ
Musiikkioppilaitosten ja vapaan sivistystyön opettajat sekä koulujen musiikinopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Millaisia musiikin oppimisen vaikeuksia oppilailla voi olla? Onko vaikeuksien taustalla ”epämusikaalisuus” tai motivaation puute vai jokin oppimisvaikeus? Mitä musikaalisuus on, miten musiikki vaikuttaa aivoissa, ja voiko kuka tahansa oppia soittamaan? Mitä keinoja opettajalla on oppilaan tukemiseen ja musiikin ilon löytämiseen?

Musiikillinen kyvykkyys on olemassa ihmisillä luontaisesti, ja sen kehittäminen on riippuvainen ympäristöstä. Musiikin oppimisessa tarvittavia taitoja voi kehittää kotona esimerkiksi laulamalla lapselle ja kuuntelemalla musiikkia, mutta nimenomaan kouluissa ja muissa oppilaitoksissa tapahtuva musiikinopetus on avainasemassa siinä, että jokainen pääsee löytämään oman musiikillisen potentiaalinsa ja ilmaisemaan itseään musiikin avulla.

Musiikinoppimisessa voi olla monenlaisia haasteita. Nämä vaikeudet voivat johtua erilaisista oppimisvaikeuksista tai liittyä nimenomaisesti musiikin oppimiseen. Koulutuksessa käydään läpi musiikinoppimisen, erityisesti soitonoppimisen lainalaisuuksia musikaalisuudesta taidon oppimiseen, erilaisia oppimisvaikeuksia ja sitä, miten ne voivat näkyä musiikin oppimisessa sekä musiikin oppimisessa ilmeneviä vaikeuksia.

Koulutus pohjautuu Nuottinuotta -julkaisuun (KUMMI 21). Koulutuksen osallistujat saavat tilata julkaisun 15% alennuksella.

Koulutukseen kuuluu webinaari sekä ennakkotehtävä, jossa osallistujat miettivät omassa musiikinopetustyössään kohtaamiaan haasteita. Koulutuksen aikana pyritään löytämään keinoja ennakkotehtävässä esiin nousseisiin haastaviin opetustilanteisiin.

KOULUTTAJAT
Johanna Hasu, FT, pianonsoiton opettaja;
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, Niilo Mäki Instituutti

Tietoa kouluttajista:
Hasu Johanna, FT, pianonsoiton opettaja, Pohjois-Kymen musiikkiopisto
Johanna Hasu on toiminut yli kaksikymmentä vuotta pianonsoiton opettajana suomalaisissa musiikkioppilaitoksissa. Hänen väitöskirjansa (2017) käsitteli oppimisen vaikeuksia pianonsoiton opiskelussa. Hasu luotsasi oman oppilaitoksensa opetussuunnitelmatyötä toimiessaan apulaisrehtorina, ja oli kouluttajana myös valtakunnallisessa ops-koulutuksessa. Hän on pitänyt koulutuksia musiikkioppilaitosten opettajille eri puolilla Suomea ja luennoi Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Johdatus pedagogiikkaan -luentosarjassa. Syksysllä 2023 häneltä ilmestyy kirja Kaikilla äänillä (Reuna), jossa käsitellään taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa oppilaslähtöisyyden näkökulmasta.

Salmi Paula, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti, lehtori, Helsingin yliopisto
Salmi toimii tutkijana Niilo Mäki Instituutin Inlärning och stöd -hankkeessa ja logopedian lehtorina Helsingin yliopistossa. Hän kehittää uusia välineitä lukutaidon ja nimeämisen arviointiin, seurantaan ja tukeen. Salmi on ollut mukana kehittämässä suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä kielellisten taitojen ja lukemisen arviointivälineitä ja kuntoutusmateriaaleja sekä tekee kliinistä kuntoutustyötä oppimisvaikeuslapsien parissa. Salmen tutkimuksen ja koulutuksen aiheina ovat nimeämisen ja lukemissujuvuuden vaikeuksien tunnistaminen sekä niiden tukeminen ennen kouluikää ja kouluiässä.

KOULUTUKSEN AIKATAULU JA ILMOITTAUTUMINEN
Webinaari alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 15.00 (koulutusta  6 x 45 min). Toivomme ilmoittautumista kolme viikkoa ennen koulutuspäivää alla olevalla lomakkeella, mutta jos koulutuksessa on vielä paikkoja jäljellä otetaan ilmoittautumisia vastaan webinaaripäivään asti.

HINTA
Koulutuksen hinta on 250 euroa. Hinta sisältää sähköisen luentomateriaalin. Koulutuksen laskutamme koulutuspäivän jälkeen.